Totalkalkylen for ny mjøsbru er nå på cirka 3,2 milliarder kroner.

Småpenger
– Kostnadsøkningen er beskjeden. Tallene har en nøyaktighet på pluss/minus 25 prosent, og i en slik sammenheng blir 53 millioner kroner lite for å ta hensyn til kulturminnene, sier prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen til HA.

Nå går vegvesenet for det som er omtalt som det sørlige alternativet.

Ikke med i planene – ennå
Ifølge lokalavisen har innsigelser fra Riksantikvaren skapt store utfordringer.
Målet er likevel at byggingen av ny Mjøsbrua kan starte i 2019 eller 2020. Da vil det komme i naturlig rekkefølge for utbyggingen av E6 fram til Moelv.

– Det krever at vi har en godkjent plan, og at mjøskryssingen da kan bli vurdert når Nasjonal transportplan (NTP) skal revideres i 2017, sier Stensbye.

FOR SMAL: Dagens bru over Mjøsa som ble tatt i bruk 16. november 1985 tilfredsstiller ikke kravet til framtidig kapasitet. Foto: Stig Odenrud FOR SMAL: Dagens bru over Mjøsa som ble tatt i bruk 16. november 1985 tilfredsstiller ikke kravet til framtidig kapasitet. Foto: Stig Odenrud

Nødvendig valg
Han har liten tro på at Ringsaker kommune og Statens vegvesen kan vinne kampen om det opprinnelig brualternativet mellom Moelv og Biri.

– Det er en usikkerhet som alle parter vil unngå. Det kan gå lang tid, og da er det ikke sikkert vi har et vedtak på plass når arbeidet med Nasjonal transportplan settes i gang. Da vil vi virkelig ha lagt gullegget, sier prosjektleder Taale Stensbye til avisen.

LES OGSÅ: Valser over funn fra steinalderen