Den nasjonale veikonferansen 2014 går av stabelen i dag – mandag – og i morgen. Arrangør er Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Tema for konferansen er hovedveiene mellom Øst- og Vestlandet. Det er et tema som er under stadig diskusjon, og de fleste i vårt langstrakte land mener noe om dette.

Nå er første rapport om temaet fremlagt. Den er utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra OFV. I denne går det klart frem at de argumenterer for at Riksvei 52 over Hemsedal er den beste veien mellom Oslo – Bergen. Det er flere årsaker til det. Aftenposten har fått eksklusiv rett til rapporten og har laget en interessant sak om den på hjemmesiden sin. Her finner man blant annet analyse av rapporten, fakta og illustrasjoner osv.

Fjellet byr på utfordringer, ikke minst ved valg av stamvei. Fjellet byr på utfordringer, ikke minst ved valg av stamvei.