For første gang på flere år økte antall dødsulykker i trafikken i 2013. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener at midtdelere er det som raskest bedrer trafikksikkerheten. Les mer her