Beslutningen er viktig for godstrafikken i Norge. Senest 1. april skal Toll- og avgiftsdirektoratet ha løst avgiftsproblemet. «Flaskehalsen» har vært avgiftsfri servering og salg av varer sammen med sjøtransport av gods mellom havner i Norge. Beslutningen er viktig både for, miljøet, kjørehviletid, godstransportører og rederiet.

 

Dette er pressemeldingen:

Fjord Line gir honnør til regjeringen

- Fjord Line har arbeidet lenge for at det i norske tollregler blir tatt inn en presisering som gjør det mulig for skip som seiler i utenriksfart til også å frakte gods mellom destinasjoner innenriks i Norge. Nå har samferdselsminister Ketil Solvik Olsen lovet en løsning på saken og det fortjener den nye regjeringen honnør for. Vi regner med at opptil 100 vogntog hver dag kan flyttes fra E 39 mellom Bergen og Stavanger til våre nye cruiseferger, sier administrerende direktør Ingvald Fardal i Fjord Line.

Det var på Nasjonal veikonferanse i Bergen at Ketil Solvik Olsen kunngjorde at det vil bli funnet en løsning som gir Fjord Line anledning til å tilby transport av vogntog mellom Bergen og Stavanger. Finansdepartementet har ifølge samferdselsministeren sendt brev til Toll- og avgiftsdirektoratet med beskjed om at avgiftsproblemet må være løst innen 1. april.

 - Regjeringen har på meget kort tid løst en sak som har vært en byråkratisk kasteball i årevis. Vi er imponert over den handlekraft som er utvist i denne saken, sier Ingvald Fardal.

Fjord Line retter også en stor takk til statssekretær Bård Hoksrud (FrP) og flere stortingspolitikere som har engasjert seg i saken, i sær Siri Meling (H) og Gjermund Hagesæter (FrP). - Det har også hatt betydning at fylkestinget i Hordaland i juni i fjor enstemmig ba finansministeren se nærmere på tollreglene slik at avgiftsfri servering og salg av varer på Fjord Lines skip kan kombineres med sjøtransport av gods mellom havner i Norge.

Fjord Line startet i juli i fjor seilinger med den første av rederiets to nye og miljøvennlige cruiseferger, MS «Stavangerfjord». Skipet trafikkerer linjene mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals, og Hirtshals – Langesund. Når den identiske cruisefergen MS «Bergensfjord» settes i drift i april i år vil Fjord Line tilby daglige avganger året rundt på de to linjene.

Lengden på de nye cruisefergene er 170 meter, perfekt konstruert for å tåle Nordsjøens bølger og gi passasjerene en behagelig og stabil seilas. Skipene kan ta inntil 1.500 passasjerer og har 306 lugarer, samt bildekk med plass til inntil 600 personbiler, vogntog og last.

Fjord Line startet i juli 2013 seilinger med den første av rederiets to nye og miljøvennlige cruiseferger, MS «Stavangerfjord». Skipet trafikkerer linjene mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals, og Hirtshals – Langesund. Når den identiske cruisefergen MS «Bergensfjord» settes i drift i april i år vil Fjord Line tilby daglige avganger året rundt på de to linjene.