Svart omsetning av varer og tjenester og svart arbeidskraft er det de sikter seg inn mot.

Én av tre tas
Flere hundre personer over hele landet deltar i kontrollarbeidet, både fra Skatteetaten og de kommunale skatteoppkreverne. Målet er 5.000 gjennomførte kontroller innen utgangen av året.
Oppdaterte tall viser de hittil i år har gjennomført 3.577 kontroller og ilagt 1.030 gebyrer. Det innebærer at nesten hver tredje kontroll blir avdekket alvorlige feil og mangler.

Personallister
Kontrollen retter seg blant annet mot kravet om føring av personallister, som ble innført fra nyttår.

– Personallister er et verktøy som har vist seg å være svært effektivt i Sverige. Jeg forventer at Skatteetaten neste år vil se en økning i antall registrerte årsverk i en rekke bransjer.

– Listene kan med fordel føres elektronisk. De nye kravene innebærer at det ikke er lov å bruke tekst- og regneark hvor det er mulig å endre eller slette direkte i de registrerte opplysningene. En enkel og gratis løsning er å bruke et digitalt stemplingsur, sier Marius Waldum, daglig leder i 24onoff.

De fleste bedriftene som har fått gebyrer har fått det for feil i føringen av personallistene. 

Marius Waldum. Marius Waldum.

Fete gebyr
Gebyret for mangler med personallisten er 8.600 kroner (10 rettsgebyr) for første overtredelse, og 17.200 kroner ved gjentakelse innen 12 måneder. Gebyret for hver person som mangler i listen ved kontroll er 1.720 kroner.

Dette er tabbene som kan koste deg dyrt:

  • Rapporter for utskrift fra elektronisk system er satt opp feil, slik at utskriften ikke viser alle opplysninger, eller de ansatte kan ikke ta ut en godkjent rapport.
  • Noen innehavere og daglige ledere fører ikke inn seg selv.
  • Navn er ufullstendig utfylt uten at det er brukt koder med forklaring. Det samme gjelder for fødselsnummer.
  • Ulønnet personale (f.eks. personer som er utplassert fra NAV) er ikke ført opp.