Denne «anmeldelsen» går til NLF, og ikke til politiet.
Målet er at alarmen skal virke preventivt og være en sikkerhet både for sjåfør og transportør. Hensikten med anmeldelsen er å vise hvor enkelt det egentlig kan løses av politiet.

Hver eneste dag
Det er stor frustrasjon i næringen på grunn av stadige dieseltyverier fra både tunge kjøretøy, anleggsmaskiner, anleggsområder og faste installasjoner. NLF får daglig inn rapporter om dieseltyverier. Ofte er det snakk om organiserte, utspekulerte kriminelle. Andre ganger kan det underbetalte utenlandske sjåfører som får bonus om de skaffer drivstoff selv.

Komplisert
Hvis en sykkel, mobiltelefon, lommebok eller veske blir stjålet fra en privatperson kan dette anmeldes på nett på politiet.no Det samme gjelder tilgrising av bygning og kjøretøy. Begge deler er unnagjort i løpet av noen få minutter.

Hvis en transportør blir frastjålet diesel for mange tusen kroner, må den som anmelder forholdet personlig møte opp hos politiet og fylle ut et standard skjema.  Når det er gjort må du være forberedt det ikke skjer så mye. Faktum er at 97 prosent av de anmeldte sakene av dieseltyveri blir henlagt av politiet.

 – Siden det er så vanskelig å anmelde og oppklare dieseltyveri er det utfordrende å få en total oversikt over problemet. Hensikten vår er å vise politiet hvor enkelt en anmeldelse av dieseltyveri på kan gjøres på nett, sier administrerende direktør Geir A. Mo i NLF.

–  Ved å lansere vår egen anmeldelse skaffer vi også pålitelige tall som vil dokumentere et alvorlig samfunnsproblem, legger han til.

Her kan du ”anmelde” tyveri av diesel.

Dieseltyv-alarm er klar
Med slagordet ” Hvil i fred; la dieseltyverialarmen stå for sikkerheten” lanserer også NLF ”Safe4truck” som varsler når uvedkommende kommer for nær dieseltanken.  Denne alarmen for tungtransporten er ferdig testet og klar til bruk.

– Vi må kunne forvente trygge arbeidsforhold for mennesker som har veien som arbeidsplass. Det er dessverre en kjensgjerning at det oppstår mange truende situasjoner på steder hvor førere av tunge kjøretøy tar sin lovpålagte hvil. Alarmsystemet Safe4truck skal derfor forebygge kriminalitet, og sørge for en trygg arbeidshverdag for våre sjåfører. Vi ønsker færre ødelagte og tomme dieseltanker, sier Geir A. Mo.

LITEN OG LUR: Alarmen kan monteres til to tanker. Foto: MPX.no LITEN OG LUR: Alarmen kan monteres til to tanker. Foto: MPX.no

Her kan du se en video av hvordan alarmen fungerer

Samarbeid med MPX
Det er NLFs samarbeidspartner MPX.no som tar hånd om distribusjon av alarmen.

– De er en profesjonell nettaktør som har drevet med handel av elektronikk i mange år. Alarmkjøp via MPX.no er enkelt, og man tilbys også en leieløsning på systemet. NLF-medlemmer er sikret gode rabatter på alarm og montering, sier markedsdirektør Kjell Olafsrud.

Mer informasjon om produktet finner du her:

.

Dette koster et dieseltyveri :

  • Ringe etter nødhjelp/servicebil, 3000,- i egenandel kun for utrykning
  • Verkstedregning 2–5 timer á 1150,- 
  • Verkstedregning 2–5 timer utenom normal åpningstid á 2750,-
  • Ny dieseltank, 20 000,- + mva 
  • Kjøp av ny diesel, snittpris inkl. mva. og rabatt, 6875,- 
  • Tapt arbeidsfortjeneste dagen for tyveri, 2–5 timer à 850,- pr. time 
  • Tapt arbeidsfortjeneste dagen for anmeldelse, mulig fri hele dagen, 7650,-. Også risiko for å ødelegge en hel arbeidsuke, 45 000,- (langtur Kirkenes)
  • Tapt arbeidsfortjeneste dagen for bytte av dieseltank 
  • Tapt arbeidsfortjeneste, oppfølging av saken, avhør 
  • Tapt arbeidsfortjeneste, nye avhør, rettsak osv. (samme kostnad som ovenfor)

Utregning: Audun Tandberg, Terje Tandberg Transport AS, 11. august 2013.