Klima, trafikkmengde, bæreevne og støy avgjør hvilken asfaltmiks Statens vegvesen legger på de ulike veiene. Nyheten utløser neppe noen bølger eller overraskelser, men i statlig ånd har veivesenet utarbeidet en rapport. En rapport som beskriver hvilken asfalttype som bør legges hvor.

Mange forhold
Ulike typer asfalt har forståelig nok ulike egenskaper. I region øst har Statens vegvesen samlet kunnskap og erfaring i rapporten som beskriver hva som er best i praksis.

– Rapporten er basert på årskostnader for ulike dekketyper, kombinert med byggeledernes erfaringer. Det er en veileder for valg av riktig dekketype på den enkelte vegen, sier prosjektleder Torgrim Dahl for Dekkeprosjektet i Statens vegvesen i regionen.

HER kan du lese hele rapporten

DEKKEMESTER: Torgrim Dahl. Foto: Statens vegvesen DEKKEMESTER: Torgrim Dahl. Foto: Statens vegvesen

Ulike asfalttyper
Hvert år legges det omkring 3.000 kilometer ny asfalt på riks- og fylkesvegene her i landet. Dette koster om lag 2,5 milliarder kroner, eller over 8.000 kroner per løpemeter. Da er det viktig å velge riktig asfalt på riktig sted. For ulike asfalttyper er tilpasset ulikt klima, ulik trafikkmengde, bæreevne og støy. I tillegg varierer tykkelsen på asfalten, størrelse på steinen i asfalten, og hvilken type bindemiddel som blir brukt.

Store gevinster å hente
De ulike asfalttypene har ulik levetid og årskostnad. Ut i fra pris og levetid kan man regne ut årskostnaden for den enkelte asfalttypen på den enkelte vegen. Og årskostnaden er nøkkelen til å velge riktig asfalt på riktig sted.

– Dersom vi kan forlenge levetiden på de vegdekkene med ett år kan vi spare 50 millioner kroner årlig bare i Region øst. Og det er et forsiktig anslag, så her er det store økonomiske gevinster å hente, sier Torgrim Dahl.

Mer gjenbruk
Beste praksis er ikke statisk; kunnskapen utvikler seg stadig. Torgrim Dahl ser noen utviklingstrekk som han forventer at vil forsterkes i årene som kommer.

– Vi jobber med å utvikle en mer steinrik asfalt som bedre skal tåle det høye ringtrykket fra tunge lastebiler. Vi vil nok også se enda mer bruk av ulike remix-løsninger, der vi sparer ressurser ved å gjenbruke den gamle asfalten.  I tillegg har vi i år tatt i bruk en ny metode der forsterkning av vegen kombineres med at det legges nytt vegdekke, sier Dahl.

VIDEO: Se film om asfaltteknologi og dekkelegging