Pressemelding: Statens vegvesen inngikk i desember 2012 avtale med utbygger Rognerud Eiendom AS om å leie døgnhvileplassen på Ormlia i Eidsvoll. Mandag 3. februar ble det klart at det formelle rundt brukstillatelsen ikke er i orden. Statens vegvesen beklager overfor brukerne at døgnhvileplassen ikke kan åpnes som planlagt.

Det er krav fra Eidsvoll kommunen om at en gang- og sykkelveg langs fv. 180 og et viltgjerde skal være på plass. Dette er utbyggers ansvar.

- Dette er svært beklagelig! Vi har inngått et leieforhold for å gi et tilbud til yrkessjåfører om døgnhvileplass på Ormlia. 
Vi kan ikke åpne en plass som ikke har fått brukstillatelse, noe som betyr at vi må utsette åpningen til disse tingene er skikkelig avklart, sier Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.  

NLF Kommentar: Vi synes det er underlig. Fredag 31. januar inviterte Statens vegvesen til åpning av døgnhvileplassen med statssekretær Bård Hoksrud som snorklipper den 4. februar - for så å avlyse dette samme morgen.