Enda viktigere: Det var de «rette» menneskene som kom innom standen i Seljord.

88.000 besøkende
Av et totaltall på 88 000 besøkende og utstillere fikk NLF besøk av gjester som enten er medlemmer hos, som er interessert i å bli det, eller som ganske enkelt er interessert i å vite hva NLF gjør.

Standen er et fellesopplegg for region III og IV, men her kom det innom folk fra store deler av Sør-Norge for å ta opp små og store problemer, eller ganske enkelt for å treffe andre NLF-ere, tillitsvalgte og ansatte.
Også representanter fra våre hovedsamarbeidspartnere deltok på standen, og bidro til å presentere bredden i NLFs tilbud til næringen.

Mye mer enn landbruk
Da NLF Telemark for 10-12 år siden tok til orde for at NLF skulle ha stand på Dyrskun, ble de i noen av de andre fylkene, og sentralt møtt med (naturlig) spørsmål om hvorfor vi skulle være på en landbruksutstilling. Det spørsmålet erfarte man snart var feil.
Dette er ikke en messe bare for husdyrbønder, men like mye for anleggs- og transportbransjen. Alle de store merkene var bokstavelig talt tungt til stede.

Takk til alle tillitsvalgte og ansatte, med forbundsleder Per Madsen og styremedlem Heidi Dahl i spissen, som bidro til å presentere NLF, skriver regionsjef Olav K. Vefald.