Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det sist jaktår påkjørt 5.200 hjortedyr i trafikken i Norge. Omregnet blir det i gjennomsnitt mer enn 14 dyr hver eneste dag, eller 100 per uke.
Selv om dette kan synes som et svært høyt antall er det likevel 16 prosent lavere enn året før.

"USYNLIG": I krattskogen er ikke skogens konge lett å se. Den kan være ute i veien før du aner det. Foto: Colourbox

Flest rådyr
SSBs tall forteller at 934 av disse de 5.200 påkjørte var elg, 3.618 rådyr, 689 hjort og fire villrein.
Oktober innleder bokstavelig talt mørketiden, og risikoen for å få en elg i fronten er betydelig høyere nå enn ellers i året. Flertallet av sammenstøt med elg og annet hjortevilt skjer i mørketidsmånedene oktober til februar, ifølge skadetall fra If.

Skremt av jakt
Risikoen for å kjøre på elg er aller størst i skumringen om kvelden, og i grålysningen om morgenen.

– I oktober kan elgjakten være med på å skremme dyrene ut på veiene. Samtidig er elgen i bevegelse på grunn av brunsttid, og dermed øker risikoen for at den krysser veier på sin ferd, sier Ottar Jensen, bilskadesjef i If.

– Våre råd til deg som er ute på veien: Følg med på skilting, kjør aktsomt, ha blikket høyt og beveg det fra side til side der det er ekstra høy risiko for å støte på elg. Og – som alltid – tilpass farten etter forholdene, sier skadesjefen.

Ottar Jensen. Foto: If Ottar Jensen. Foto: If

Ett sekund
Hvis en elg løper ut i veien 20 meter foran deg i en 80-sone, har du bare ett sekund på å stoppe. De alvorlige skadene oppstår særlig der elgen kommer brått på slik at bilsjåføren ikke har særlig mulighet til å bremse opp. Det er stor fare for at sjåfør og passasjerer blir invalidisert for livet.

Med bedre rydding av skog og annen vegetasjon langs veiene, vil du oppdage dyret tidligere og redusere muligheten for kollisjon.

– I Sverige har de vært flinke til å rydde langs de utsatte veiene, og myndighetene har svært klare regler for sikkerhetssoner og gjerder for å hindre viltulykker. I Norge ser vi at nye veistrekninger blir sikret bedre enn tidligere. Med bedre sikt minker sannsynligheten for kollisjoner med elg og andre hjortedyr. Bilistene får bedre muligheter for å oppdage dyrene og bremse i tide, sier Ottar Jensen i If.

VÆR OBS: Skilt om elgfare er ikke satt opp for moroskyld. Foto: If VÆR OBS: Skilt om elgfare er ikke satt opp for moroskyld. Foto: If