En storstilt satsing kommer nå fra Posten Bring. I løpet av 2017 skal Norges største logistikksenter stå ferdig på Alnabru. Posten og Bring mener denne investeringen vil gi bedre servicegrad for kundene. Dette fordi transporten vil bli mer kostnadseffektiv og tilbudene kan utvides ytterligere.

I tillegg vil et slik anlegg gi økt miljøgevinst. Samlokaliseringen vil øke muligheten for at mer transport kan overføres fra vei til jernbane, og distribusjonskjøring og tomkjøring vil minskes. 
Les Posten sin  pressemelding om saken her.

Byggearbeidene er allerede i gang. Foto: Posten Bring Byggearbeidene er allerede i gang. Foto: Posten Bring