Retningslinjene skal bidra til økt bruk av sikre metoder for sikring av last under transport på vei, og de er basert på kravene i en internasjonal standard som er utviklet de siste årene - EN 12195-1:2010. Også eksempler på sikker praksis for sikring av last fra forskjellige deler av transportsystemet er inkludert.

- Hensikten med rapporten er å innføre riktige metoder for lasting og sikring av last, samt bidra til økt sikkerhet på arbeidsplassen for lasting og lossing og også bidra til bedre trafikksikkerhet, sier Rune Damm, teknisk rådgiver i NLF. Les publikasjonen her.