Det lover Linda Svenning i Statsbygg som styrer byggeprosjektet.

Nytt stort bygg
Etter flere innsigelser fra reindriftsnæringa kom byggearbeidene i gang tidligere i høst.

Statsbygg står som byggherre og eier, mens Toll- og avgiftsdirektoratet skal være leietaker.

– Det nye tollstedet får et nytt bygg på 1.600 kvadratmeter som inneholder kontorer, verksted og kontrollhall, forteller prosjektleder Linda Svenning i Statsbygg til lastebil.no

Ikke hvileplass
Hun forteller at parkeringsarealet og oppstillingsplassen for store kjøretøy blir bedre, men at det ikke er snakk om verken rasteplass eller hvileplass for yrkessjåfører.

Tollstedet ligger langs riksveg 77, Graddisvegen, i Nordland fylke. Det ligger cirka 15 kilometer fra E6 ved Storfjord, og en mil fra riksgrensen ved Arjeplog i Sverige.

Utdatert
Junkerdal tollstasjon ble åpnet i 1983 for å kontrollere trafikken på Graddisvegen, men tollstedet har i dag en uhensiktsmessig ekspedisjonsbygning uten tilfredsstillende kontrollfasiliteter, opplyser Tollvesenet.

NÅ: Slik ser dagens tollsted ut. Foto: Skjermdump fra Google NÅ: Slik ser dagens tollsted ut. Foto: Skjermdump fra Google