Statssekretær i Arbeids og sosialdepartementet, Kristian Dahlberg Hauge, er klinkende klar i sitt møte med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i den norske transportbransjen. Frem mot 2016 vil Arbeidstilsynet øke satsingen på transport. Samtidig skal FAFO og TØI kartlegge problemene og løsningene innen gods- og turbilsektoren. I tillegg vil regjeringen videreføre trepartssamarbeidet*, som den forrige regjeringen igangsatte i 2012.

Statssekretær Hauge mener at trepartssamarbeidet gir gode resultater. Han ga partene ros i forhold til engasjement og alle forslagene, men statssekretæren er klar på at kontroll kun er en del av løsningen. Han oppfordrer organisasjonene til helt konkret å komme med en løsningsorientert ti-punkts liste.  

- Vår dør er åpen, sier Hauge.

Regjeringen ønsker å ha myndighetsutøvelse på tvers av kontrollenhetene. På denne måten får man mer kraft bak håndhevingen av reglene. Regjeringen vil bruke EU aktivt, og utfordre for å få til gode nasjonale løsninger.

- Det skal være en større vilje til å se problemer på tvers av myndighetsområder. Vi må sikre at reglene er tilpasset det norske samfunnet. Det handler om å benytte det nasjonale handlingsrommet, sier statssekretæren.

- Vi skal ha tillit til de som driver seriøst. Arbeidstilsynet er en av de viktigste aktørene for å sikre like vilkår, sier Hauge videre.

Statssekretæren mener for øvrig at god veistandard og godt veivedlikehold er viktige faktorer som en del av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø!

At regjeringen og statssekretæren kommer med slike erklæringer lover godt for transportbransjen. Dessuten legges det dermed også opp til et samarbeid på tvers av departementene. 

*Trepartssamarbeid mellom arbeidsgiver-, arbeidstakerorganisasjoner og regjeringen, med formål å kartlegge bransjens utfordringer, gjøre tiltak, bedre arbeidsmiljøet, øke sikkerheten, kamp mot sosial dumping o.a. Den sittende regjering har til hensikt å videreføre dette samarbeidet.