Danmark har med dette tilnærmet de samme toleransegrenser som i Norge, men i motsetning til de norske gebyrplikt-reglene blir det i Danmark tatt ut straffeforfølgelse for de samme forhold. Dermed vil brudd med bestemmelsene i Danmark være langt mer alvorlig for sjåføren. Problemet er at «det har stor betydning for de vognmænd, som især kører entreprenørkørsel og aldrig ved hvad godset vejer”. Vår danske søsterorganisasjon søker hjelp hos NLF for å forklare sine myndigheter om denne forandringen, og hvordan vi i Norge løser dette med gebyrer – ikke straff.

Du finner de norske reglene for overlast her: 

Dansk tolkning:

Som følge af den forøgede totalvægt i Danmark for 6 akslede vogntog til 50 tons og den endnu ikke besluttede, men forventede forøgelse af 7 akslede vogntogsvægt til 56 tons, har Justitsministeriet lavet et nyt cirkulære til politiet, som har stor betydning for vores medlemmer.

Den nye tolerance, som træder i kraft pr. 1. marts 2014, medfører i hovedtræk for køretøjer/vogntog over 3500 kg, at der i følgende tilfælde rejses tiltale (strafforfølgning), hvis:

Akseltryk:

- det tilladte akseltryk overskrides med mere end 7,0 procent, eller  

- det tilladte akseltryk for enkeltaksler overskrides med mere end 500 kg.

Totalvægt:

- den tilladte totalvægt for et køretøj/vogntog overskrides med mere end 3,0 procent, eller. 

- den tilladte totalvægt overskrides med mere end 1.500 kg.

Tolerancen for henholdsvis akseltryk og totalvægt har hidtil været på 7 %, og retspraksis har været, at det først var ved 8 %, at man indledte strafforfølgning, dvs. praktisk 7,9 %. Der er således tale om en ikke ubetydelig stramning af tolerancen, som har stor betydning for de vognmænd, som især kører entreprenørkørsel og aldrig ved, hvad godset vejer. Der er derfor ikke megen plads til fejl. For så vidt angår retspraksis, må denne afvente, til vi ser de første sager, så indtil videre er vores udgangspunkt, at der indledes straf ved 3,1 %.