Årets tariffkonferanse vil som i 2013 bli kombinert med et arbeidsrettsseminar, og strekke seg over 2 dager. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson er invitert til å komme og snakke om regjeringens politikk.

Program

Endelig program med vil foreligge om kort tid. Saksliste til tariffkonferansens formelle del sendes iht. vedtektene ut senest 14 dager før konferansen.

Åpent

Fristen for påmelding er den 25. februar 2014. Påmelding kan skje til lk@lastebil.no eller abm@lastebil.no. Vi gjør oppmerksom på at det er også adgang for andre enn de som har tariffavtale og er medlem i Tariffelleskapet til å delta på seminaret.

Les invitasjonen til tariffkonferansen her