Det vil ikke Statens vegvesen oppleve igjen.

Sjekket 50.000
Vinteren 2013/2014 kontrollerte Statens vegvesen dekk og kjettinger på 50 000 tunge kjøretøy. Likevel opplevde vi fastkjørte trailere og trafikkaos. Nå lanserer de prosjektet Trygg Trailer.

– Trygg Trailer vil ikke løse alle problemene i transportbransjen, men det er et bidrag, sier prosjektleder Vibeke Grimstad.

Prosjektleder Vibeke Grimstad. Foto: Monica Knoff - Statens vegvesen Prosjektleder Vibeke Grimstad. Foto: Monica Knoff - Statens vegvesen

Omatt og omatt
– Hver vinter ser vi at dårlig skodde vogntog skaper store framkommelighetsproblemer. De utgjør også en stor trafikksikkerhetsrisiko, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

– Vi, sammen med bransjen, må gjøre et felles løft for å sikre at trafikanter i Norge skal kunne komme trygt fram.

Trygg Trailer gir transportkjøpere mulighet til å selv iverksette tiltak for å sikre sin transport. Gjennom informasjon fra veivesenet kan bedrifter foreta en enkel sjekk av «sine» vogntog før de slipper dem ut porten med last.

Geir A. Mo og Ketil Solvik-Olsen. Foto: Kjetil Meaas Geir A. Mo og Ketil Solvik-Olsen. Foto: Kjetil Meaas

Administrerende direktør Geir A. Mo i NLF hilser tiltaket velkommen. I sin tale i samband med lanseringen sa han at det er at det settes søkelys på transportkjøpers/vareiers ansvar.

– Det er på høy tid. Spørsmålet er om det er nok og om det gir oss noe mer enn i beste fall en falsk trygghet og noe vi kan slå oss på brystet med som et godt tiltak. Et tiltak som kan bidra til å tilsløre i stedet for det motsatt, sa Mo og minnet om at Statens vegvesen må øke kontrolltrykket ytterligere noen hakk.

– Alle som har veien som sin arbeidsplass og alle de som er avhengig av den for å få frem varene sine burde ha trafikksikkerheten øverst på agendaen.  Det er derfor  bra at vi får til en ordning hvor avsender kanskje tar litt ansvar.

Ansvarliggjør avsender
Bedriften, altså avsenderen av godset, har etter NLF-sjefens oppfatning både et moralsk og et juridisk ansvar, og må være forankret i bedriftens ledelse.

– Hvem i bedriften er det som kan gi et lasteforbud? Er det truckføreren, eller skal han gi beskjed til sin overordnede?  Hvem vil stå økonomisk ansvarlig hvis kunden sender regning for at varene ikke kommer? Å skrive, slik Statens vegvesen gjør i sitt faktaark om at bedriften må lage gode rutiner, er vi redd ikke er godt nok. 

– Husk - ingen har det så travelt som en død laks, og det å stoppe en død laks koster penger. Mange penger, poengterte Geir A. Mo.

I bestemmelsene om transport av farlig gods er det kommet inni bestemmelsene at farlig gods ikke må overlates for transport til noen som åpenbart mangler kunnskap og ferdigheter, eller ikke har materiell for å kunne gjennomføre en forsvarlig transport.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lover at kontrollvirksomheten av vogntog vil fortsette på et høyt nivå. Han er tilfreds med at Statens vegvesen i fjor kontrollerte 50.000 kjøretøy, men sa ingenting konkret om hvilke forventinger han hadde for kommende vinter.

Han lovde også mer fleksible bestemmelser for godkjennelse av hvileplasser.

.

Dette er Trygg Trailer

  • Statens vegvesen gir bedriftene informasjon og en enkel opplæring i hvordan de kan sjekke mønsterdybde, vinterdekkmerking og kjettinger. Veivesenet har også utarbeidet informasjonsmateriell til sjåfører og transportører på flere språk som bedriften distribuerer.
  • Bedriftene som er med må sørge for å kunne følge opp initiativet og lage egne rutiner og retningslinjer for oppfølging av feil og mangler de oppdager.
  • Trygg Trailer vil videreutvikles til å også omfatte andre samarbeidstiltak med bedriftene og også andre aktører innen transportbransjen.