Trygg Trailer er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og transportkjøpere. Bedriftene får informasjon om vinterdekk- og kjettingkrav av Vegvesenet og kan foreta en enkel sjekk av «sine» vogntog. De som kommer til bedriften og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last.

Vintersesongen 2014-2015 var den første av totalt tre planlagte prosjektperioder med nasjonal satsing. Per mai 2015 var totalt 108 bedrifter tilsluttet Trygg Trailer. Av disse svarte 48 terminalarbeidere og 52 bedriftsledere på en undersøkelse for å kartlegge resultatet av prosjektet.

Grafikk hentet fra SSVs evalueringsrapport Grafikk hentet fra SSVs evalueringsrapport

Evalueringsrapporten ble nylig offentliggjort av Statens Vegvesen. Her fremgikk det at nærmere halvparten hadde avdekket mangler ved dekk- og kjettingutstyr på lastebilene som fraktet gods for bedriften.

Mange avvik tyder på vellykket prosjekt

- Vi synes det er kjempebra at så mange bedrifter har valgt å slutte seg til Trygg Trailer-prosjektet. Ved å delta forplikter bedriften å kontrollere vogntog som ankommer bedriften. Jo flere som blir kontrollert, jo flere avvik vil vi få innrapportert. At det nå avdekkes så mange avvik, er en indikasjon på at prosjektet er vellykket, forteller Vibeke Grimstad, prosjektleder ved Statens Vegvesen.

Nå ønsker Vegvesenet å gjenta undersøkelsen de kommende sesongene for å følge utviklingen.

- Vi forventer å se et fall i avdekkede avvik som følge av dette prosjektet, avslutter Grimstad.

Ansatte ved godsterminalene får opplæring av Statens Vegvesen i å oppdage avvik. Foto: Elin Fykerud Johannessen / Statens Vegvesen Ansatte ved godsterminalene får opplæring av Statens Vegvesen i å oppdage avvik. Foto: Elin Fykerud Johannessen / Statens Vegvesen

Les hele evalueringsrapporten her!