Nesten samtidig setter Bastø Fosen inn tre flunkende nye ferjer til 4,5 milliarder kroner på strekningen. To av dem blir levert i september 2016. Den tredje kommer litt seinere på året.

30 vogntog
De nye ferjene blir 142 meter lange og 21 meter brede. Det vil gi en kapasitet på 600 passasjerer, 200 biler og mellom 24-30 vogntog, avhengig av størrelse. Alle de tre nye ferjene er større enn både Bastø I, II og III.

Mer effektive
De nye båtene er ifølge ferjeselskapet utviklet med spesielt fokus på å redusere laste- og lossetiden av både gående og kjørende. Alle kjøretøy blir plassert på ett åpent bildekk som effektivt lastes med kjørefelt som strekker seg uavbrutt i hele ferjens lengde.

Til 2026
Bastø Fosen har fått fornyet konsesjonen til å trafikkere ferjestrekningen Horten – Moss til 2026.

De nye ferjene er tegnet av Multi Maritime i Førde og skal bygges i Tyrkia.

– Vi øker kapasiteten med 25–30 prosent og reduserer NoX-utslippene med over 80 prosent, sier direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen til Gjengangeren.

SE VIDEO AV DE NYE FERJENE HER