Adm. dir. i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, er helt klar i sitt svar på spørsmålet fra Anlegg&Transport, der det er avdekket at en makedoner uten gyldig førerattest er blitt tatt flere ganger i Norge uten at det blir konsekvenser.

– Betal i stedet på stedet, sier Mo.

Full stopp

Statens vegvesen kan gi kjøreforbud når en sjåfør ikke har den nødvendige attesten, som viser at han arbeider og er ansatt på lønnsvilkår tilsvarende EU/EØS-borgere. Sjåføren får ikke kjøre videre før papirene er i orden.

Stikker rundt hjørnet  

AT.no hevder at de har erfaring med at makedoniske sjåfører i bulgarskregistrerte trekkvogner benytter seg av «hentesjåfører». Disse «vikarene» har papirene i orden, og dermed kan lasten kjøres videre. Noen kilometer etter kontrollen sitter den attestløse makedonske føreren igjen bak rattet.

Sanksjoner

Det er opp til hjemlandet å reagere forklarer Statens vegvesen til AT.no.  Når medlemsstaten av EU mottar meldingen skal det «ilegges en passende sanksjon i henhold til artikkel 12 punkt 2 i forordning 1072/2009». Sanksjonene kan være alt fra inndragning av førerattester til midlertidig eller permanent inndragning av fellestillatelse.

I praksis betyr dette at SVV ilegger et kjøreforbud, men at sjåføren ikke får gebyr eller straff. Han kjører videre, som i dette tilfellet. Den makedonske sjøføren ble tatt for andre gang i Norge uten at sjåførattesten var i orden.

- Dette er et kjent problem. Konsekvensene for dem som blir stoppet med manglende førerattest er små, sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund til AT.no.

Les hele saken her: