Hvert døgn kjører rundt 2400 biler på rv.3 mellom Innset og Gullikstad i Rennebu. Av disse er 31 prosent tunge kjøretøyer. For å bedre sikten og øke sikkerheten på strekningen, skal det fjernes skogspartier samtidig som enkelte bergknauser skal sprenges bort.

 

15 minutter

- Fordi man skal sprenge kan det bli visse forsinkelser. Trafikanter må forvente at veien stenger i opptil 15 minutter når sprengningsarbeidene pågår, sier byggeleder Line Søreng i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.

Entreprenøren som er leid inn for å gjøre arbeidet startet allerede nå i februar. Hittil har de ryddet skog. Et belte på opptil tyve meters bredde fra veien skal ryddes på den drøyt to kilometer lange strekningen.

 

- Merkbart

Selv om bergknausene ikke er et hinder for sikten skal også disse fjernes. Bakgrunnen er at de kan gjøre stor skade om noen kjører av veien og treffer dem.

- Vi vil ha et sideterreng lang veiene som er utformet slik at kjøretøyet ikke velter, men sakker farten om det skulle skje en utforkjøring, forklarer Søreng.

Hun mener tiltakene er enkle, men effektive.

- For de som kjører blir endringene merkbare, selv om veien er den samme, sier hun.

Når skogen er fjernet skal det fylles grus i veikantene der det er vegetasjon.

 

Nedsatt hastighet

I dag har mesteparten av strekningen en hastighetsgrense på 80 kilometer i timen, men mens anleggsarbeidet pågår blir fartsgrensen satt ned til 50 kilometer i timen forbi anleggsområdet.

- Vi ber om at alle trafikantene viser hensyn til entreprenøren som gjør jobben og respekterer fartsgrensen. Allerede opplever vi at mange ikke reduserer farten forbi anleggsområdet. Spesielt tunge kjøretøy er skumle å få tett opp i anleggsarbeidet i høy hastighet, sier Søreng.

Statens vegvesen regner med å fullføre arbeidene på strekningen i løpet av sommeren.