Statens vegvesen har gjennom vinteren kontrollert dekk og kjetting på nesten 10 000 lastebiler og tilhengere på vegene i Nord-Norge - og resultatene er oppløftende, meldes det i en pressemelding fra Utekontrollseksjonen Region nord.

- Vi har gjennom vinteren et særskilt fokus på kontroll av dekk og kjetting på tunge kjøretøy. Resultatene av disse kontrollene sist vinter viser en forbedring av tilstanden på kjøretøyene fra Norden og Øst-Europa sammenlignet med de forgående vintrene, forteller leder av Utekontrollseksjonen i Region nord Jørn Simonsen.

Norske kjøretøy viser svak tilbakegang

Mens de nordiske og øst-europeiske lastebilene viser tegn til bedring, har norske vogntog hatt en motsatt tendens. Ni prosent av de kontrollerte norske lastebilene fikk en form for reaksjon, mot seks prosent ved samme periode i fjor.

Et relativt lite antall kjøretøy fra land som Spania, Portugal og Tyrkia - klassifisert som "Øvrige Europa" i tallmaterialet - har vist en sterk tilbakegang i tilstanden på dekk og kjetting. 

- Kjøretøy fra disse nasjonene vil bli spesielt fulgt opp i tilsvarende kontroller neste vinter, sier Simonsen.

Tabellen viser antall kontrollerte tunge lastebiler og tunge tilhengere, samt hvor stor andel av de kontrollerte som har resultert i reaksjoner i form av gebyr, kjøreforbud og/eller anmeldelser. Kilde: Statens vegvesens utekontrollseksjon, Region Nord Tabellen viser antall kontrollerte tunge lastebiler og tunge tilhengere, samt hvor stor andel av de kontrollerte som har resultert i reaksjoner i form av gebyr, kjøreforbud og/eller anmeldelser. Kilde: Statens vegvesens utekontrollseksjon, Region Nord

Overrepresentert tross godt utstyr

Selv om utstyret på de fleste tunge kjøretøyene fra land utenfor Norge og Norden er i orden, så bemerker Vegvesenet at disse likevel er overrepresentert blant tunge kjøretøy som sliter med å komme seg frem på vintervegene i den nordligste landsdelen.

"Årsaken til det er nok flere, men vegvesenets kontrollører erfarer i mange sammenhenger at førerne mangler erfaring med å håndtere de store og tunge kjøretøyene på krevende vinterføre. På samme måte ser vi fortsatt kjøretøy, spesielt fra de baltiske landene, som er lite egnet for kjøring på krevende vinterveger", heter det i pressemeldingen fra Statens vegvesen Region nord.