For å sikre at varer og tjenester kommer frem dit de skal på mest hensiktsmessig vis, er det viktig å velge riktig kjøretøy for oppdraget. I storbyene er det logisk å tenke at mindre lastebiler og varebiler får jobben gjort både enklere og renere enn store lastebiler. Men det stemmer nødvendigvis ikke.

For i byene handler alt om plass. Hvor mye kan du ta med deg med minst mulig energi, uten å benytte unødvendig mye areal verken på vegnettet eller på parkeringsplasser? Dette er spørsmålet enhver logistikk-aktør stiller seg hver bidige dag.

Det er verdt å tenke på at denne lastebilen erstatter tre mindre lastebiler eller nitten varebiler. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Det er verdt å tenke på at denne lastebilen erstatter tre mindre lastebiler eller nitten varebiler. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Hvis du skal frakte store godsmengder, enten i et eneste lass eller ved flere mindre leveringer, er svaret kanskje ikke det du hadde forventet: Jo større lastebilen er, jo bedre er det for både miljøet, samfunnsøkonomien og trivselen til medtrafikanter. Hvorfor? Fordi de nyeste store lastebilene er maksimalt utnyttet med tanke på nyttelast, samtidig som de har den absolutt reneste motorteknologien som finnes på markedet i dag ( Euro VI).

I illustrasjonen under har vi tatt utgangspunkt i frakt av 14 tonn gods med en gjennomsnittlig ny lastebil med totalvekt på 26 tonn, og sammenlignet dette med mindre 12-tonns lastebiler og varebiler som kan kjøres på B-sertifikat (3,5 tonn). Parametrene vi ser på er totalvekt og vegbruk, samt globalt og lokalt utslipp (CO2 og NOx). Hvis du ønsker å se illustrasjonen i høyere oppløsning, høyreklikker du bare på bildet og åpner det i en ny fane. 

Kilder til tallgrunnlaget: Statistisk sentralbyrå (SSB), Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og Transportøkonomisk institutt (TØI).

Om tallgrunnlaget:

En Euro VI-lastebil med 26-tonns totalvekt kan frakte mellom 10 og 15 tonn, har et CO2-utslipp på 11,5 kg per mil og et NOx-utslipp på 0,13 gram per kilometer.For å oppnå tilsvarende nyttelast hos 12-tonns lastebiler, trenger du tre stykker. Totalvekten for kjøretøyene havner da på 36 tonn og CO2-utslippet per mil er på 19,5 kg. NOx-utslippet er fortsatt lavt, siden også mindre lastebiler er utstyrt med Euro VI-teknologi.

Varebil ikke gunstig ved høyt fraktvolum

Hvis en ønsker å frakte samme mengde gods med førerkort klasse B, blir regnestykket derimot et helt annet. Med en gjennomsnittlig nyttelast på godt under tonnet, trenger en hele 19 varebiler. Selv om snittforbruket per varebil er lavt, blir totalutslippet veldig høyt. Den kombinerte vekten av samtlige kjøretøy havner på 66,5 tonn og CO2-utslippet ligger på 66,7 kg per mil. NOx-utslippet blir også mye høyere enn hos lastebiler, siden varebiler benytter personbilteknologi for rensing av avgasser og ikke den mer avanserte lastebilteknologien.

Volkswagen e-Crafter er et eksempel på fremtidens elektriske varebiler, som kan senke CO2- og NOx-utslipp ved varelevering drastisk. Men de vil fortsatt oppta det samme vegarealet. Foto: Volkswagen Volkswagen e-Crafter er et eksempel på fremtidens elektriske varebiler, som kan senke CO2- og NOx-utslipp ved varelevering drastisk. Men de vil fortsatt oppta det samme vegarealet. Foto: Volkswagen

Vegbruk er et kritisk punkt

Det er først når den neste generasjonen elektriske varebiler kommer på markedet at bildet tipper i de mindre kjøretøyenes favør - i alle fall med tanke på CO2- og NOx-utslipp. Men de vil fortsatt oppta vegareal - og dette er kanskje det største ankepunktet mot varebilen: En gjennomsnittlig stor lastebil bruker omtrent 50 meter av vegen ved ferdsel i 50 km/t. Varebiler som frakter tilsvarende godsmengde, vil oppta nærmere én kilometer.

Les også: Lastebilen er renere enn du tror