Forrige uke kunne Lastebil.no avsløre at utenlandske sjåfører som er bøtelagt i Norge s kylder over en kvart milliard kroner i ubetalte krav. Oversikten gjelder både personbilister og vogntogsjåfører, men sistnevnte gruppe utgjør den klart største andelen. Tallene inkluderer krav som forenklet forelegg, automatisk trafikkontroll, vanlig forelegg og dom i straffesak.

Tallene fra Statens innkrevingssentral viser en urovekkende utvikling i antall ubetalte krav fra utenlandske sjåfører bøtelagt i Norge. Tallene fra Statens innkrevingssentral viser en urovekkende utvikling i antall ubetalte krav fra utenlandske sjåfører bøtelagt i Norge.

Dårlig betalingsvilje hos østeuropeerne

En oversikt over antallet totale krav og antallet betalte krav i 2015 gir et godt bilde av betalingsviljen i de forskjellige landene. Mens nordmenn betalte over 90 prosent av samtlige krav, fulgte svenskene og danskene hakk i hæl med henholdsvis 89,9 og 82,5 prosent innbetaling. Men når vi beveger oss ut av Norden, faller betalingsviljen betraktelig. For de tre ikke-nordiske landene på "topplisten" over ubetalte krav, ser vi at innbetalingsprosenten bare er 44,9 prosent. De fleste kravene som sendes, forblir altså ubetalt. Verst er det i Romania, hvor bare 1 av 4 krav resulterer i en innbetaling.

Innbetaling på frivillig basis

Sverige, som tidligere lå på andreplass, har sett en liten nedgang i både antall krav og pengesummer. De skylder i dag 24,4 millioner kroner, en reduksjon på 3,5 prosent siden 2013. Dette henger nok sammen med at Statens innkrevingssentral kan drive tvangsinnkreving i de nordiske landene. I resten av EU er imidlertid ikke disse reglene gyldige, noe som gjør at innbetaling skjer på frivillig basis.

Til tross for økt samarbeid på tvers av etatene ved kontroll blir antallet ubetalte bøter bare høyere og høyere. Illustrasjonsbilde: Stein Inge Stølen Til tross for økt samarbeid på tvers av etatene ved kontroll blir antallet ubetalte bøter bare høyere og høyere. Illustrasjonsbilde: Stein Inge Stølen

- Bruk hjullås som midlertidig løsning

Geir A. Mo foreslo i forrige uke en mulig løsning på problemet:

- I dag må alle lastebiler på norske veger, utenlandske som norske, ha bombrikke gjennom AutoPass. Hvis politiet fikk anledning til å belaste bøtene på bombrikken i stedet for gjennom Statens innkrevingssentral, ville nok betalingsandelen økt betraktelig, sier han.

Samtidig foreslår NLF-direktøren å gi kontrollmyndighetene hjemmel til å konfiskere kjøretøyet med bruk av hjullås inntil bøtene er betalt.

- Dette er en helt uakseptabel situasjon. Hjullås bør innføres som et strakstiltak inntil gode og tilfredsstillende betalingsløsninger er på plass.

Norges Lastebileier-Forbund var en av de viktigste pådriverne for ordningen med obligatorisk bombrikke. Det neste punktet på planen er å få på plass en forhåndsbetalingsløsning etter modell fra andre land. Dette garanterer at bompengene faktisk blir betalt. 

- Deretter kan det være naturlig å se på muligheten for å bruke AutoPass som et betalingsmiddel også for bøter og forelegg, foreslår NLF-direktøren.

Statens innkrevingssentrals "verstingliste"

Under er en oversikt over de 10 landene som driver godstransport i Norge med lavest betalingsandel ved krav utstedt av Statens innkrevingssentral i 2015:

  • Albania – 8 prosent. Skylder 994 855 kr.
  • Algerie – 10 prosent. Skylder 1 309 122 kr.
  • Bosnia – 11 prosent. Skylder 1 400 388 kr.
  • Statsløs – 23 prosent. Skylder 10 092 212 kr.
  • Romania – 25 prosent. Skylder 19 641 953 kr.
  • Hviterussland – 25 prosent. Skylder 729 983 kr.
  • Serbia – 29 prosent. Skylder 2 305 790 kr.
  • Bulgaria – 32 prosent. Skylder 1 617 070 kr.
  • Ukraina – 33 prosent. Skylder 1 332 729 kr.
  • Makedonia – 35 prosent. Skylder 1 175 965 kr.

Les også:  Hva er egentlig kabotasje?