Fra 1993 har EU satt stadig strengere krav til utslipp fra lastebilmotorer. Vi snakker om de såkalte Euro-klassekravene som på lastebilsiden har beveget seg fra Euro I i 1993 til Euro VI i 2014. Kortversjonen her er en historie om kontinuerlige miljøforbedringer. Særlig Euro VI- og V-motorene har gjort vei i vellinga når det gjelder å få ned lokale utslipp.

For disse utslippene har det i perioden 1993-2014 skjedd en dramatisk nedgang ved at 100 lastebiler med Euro V-motorer slipper ut mindre NOx enn én lastebil med Euro 0-motor (1992). Enda mer imponerende: NOx-utslippet fra en Euro VI-motor er en sjettedel av det fra Euro V. Med de nyeste motorene er nå NOx-utslippet så godt som eliminert.

Det samme gjelder partikkelutslippene som har falt fra 0,22 g per KWh i 1993 til 0,01 g per KWh for Euro VI-motorene. HC- og CO-utslipp er knapt observerbare fra de nye Euro VI-motorene.

Alle lastebiler som ruller ut av fabrikkene i EU i dag, har Euro VI-teknologi. Foto: Volvo Trucks Alle lastebiler som ruller ut av fabrikkene i EU i dag, har Euro VI-teknologi. Foto: Volvo Trucks

Næringen følger opp

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) gjør hvert år en undersøkelse av hvilke Euro-motorer som sitter i lastebilene til forbundets medlemmer. Noen hovedfunn fra undersøkelsen fra oktober 2015 er at:

  • Én av fire lastebiler er Euro VI, og det under to år etter at kravet kom
  • Tre av fire biler er Euro V og VI.
  • Nesten ni av ti (86 prosent) kjørte kilometer skjer med Euro V og VI. Nye biler går klart lengst.

Med den utskiftingstakten av lastebiler som er i næringen kan vi med rimelig stor sikkerhet si at i alle fall om fem-seks år vil lokale utslipp fra lastebiler være et marginalt problem. 

Les mer om Euro VI-teknologi her