Tallenes tale er klar: Folket foretrekker diesel. Ved utgangen av 2015 var det hele 1 240 000 registrerte dieselpersonbiler i Norge. Dette er en økning på 4,8 prosent fra 2014. Bare økningen alene er nesten dobbelt så stor som det totale antallet elektriske personbiler.

Antallet registrerte lastebiler synker

Det totale antallet registrerte personbiler er også på et historisk høyt nivå. 2,6 millioner personbiler var oppført i registreringsstatistikkene ved utgangen av 2015, omtrent en bil per to innbyggere i Norge. Samtidig som det totale antallet personbiler øker, ser vi at antallet lastebiler og busser går ned med henholdsvis 2,0 og 2,6 prosent. Dette skyldes sannsynligvis at de eksisterende tyngre kjøretøyene kan ta på seg en større andel av transportoppdragene og har et høyere antall kjørte kilometer enn tidligere.

Les også: Scania trakk det lengste strået i 2015