"Tungbilsjåfører må få gode muligheter til å overholde kravet om hviletid. Dette er viktig både for trafikksikkerheten og sjåførenes helse og arbeidsmiljø", skriver Vegdirektoratet i en pressemelding.

Målet i NTP er å ha 80 døgnhvileplasser innen 2023. I forslaget som Statens vegvesen nå har på høring er det tegnet inn vel 90 plasser, inkludert  dagens 37 døgnhvileplasser som er i drift.

Utarbeidet med NLF, NTF og YTF

Forslaget til nasjonal plan tar utgangspunkt i håndbok om døgnhvileplasser for tungtransporten fra 2010. Den ble utarbeidet i nært samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet.

- Med tanke på hvor hvileplassene skal ligge, har vi forsøkt å ta hensyn til synspunkter fra transportnæringen.
Det sier Gudmund Nilsen i Statens vegvesen som leder arbeidet med høringen.

Geir A. Mo stusset på at døgnhvileplasser ikke var nevnt i statsbudsjettet med et eneste ord. Foto: Stein Inge Stølen Geir A. Mo stusset på at døgnhvileplasser ikke var nevnt i statsbudsjettet med et eneste ord. Foto: Stein Inge Stølen

En god pekepinn

Administrerende direktør i NLF Geir A. Mo mener Vegvesenets nasjonale plan for hvileplasser er en god pekepinn på behovet for økte bevillinger til utbygging.

- Vi håper planen blir vedtatt i sin helhet, og at Samferdselsdepartementet disponerer de nødvendige midlene for å iverksette arbeidet så fort som mulig, sier han.

Klare retningslinjer

Det er viktig at hvileplassene oppfyller flere minstekrav til plass, hygiene og sikkerhet. Døgnhvileplassene skal som minimum ha gode toaletter, dusjer og belysning. Gudmund Nilsen i Statens vegvesen sier de i tillegg til synspunkter på lokalisering ønsker innspill både på plassenes størrelse og andre forhold som er viktig for at plassene skal bli et godt tilbud for sjåførene. Sjåførene har erfaring med plassene som har vært i drift noen år, og vet hva som er viktig.

- Det er mange pauseplasser langs vegnettet ved bensinstasjoner, vegkroer med mer. Vi har foreslått at disse plassene som har tilgang til toalett skal identifiseres, slik at vi på sikt får et stort antall pauseplasser som er skiltet i tillegg til døgnhvileplassene, sier Nilsen.

Les også: Statsbudsjettet:  Døgnhvileplasser ikke nevnt