Strekningen på fylkesveg 156 var frem til i sommer godkjent for vogntog på 24 meters lengde og totalvekt på 60 tonn. Tidligere var den historiske lokalvegen flankert av stabbesteiner, noe Statens vegvesen ikke anså som tilstrekkelig trafikksikkert. De besluttet derfor å sette opp et bredere betongrekkverk, som riktignok umuliggjør utforkjørsler, men som samtidig innskrenker vegbredden ytterligere. Vegbredden på de smaleste partiene er nå nede i 3,4 meter.

NLFs regionsjef Olav Klasson Vefald er sterkt kritisk til fremgangsmetoden hos Vegvesenet.

- De satte i gang med arbeidet uten å forhøre seg med verken transportbransjen eller riksantikvaren. Resultatet er en løsning som verken er nyttig eller spesielt pen. Et historisk vegstykke er ødelagt, og lastebilenes ferdsel sabotert, fortviler Vefald.

Vegstykket er nå så smalt at det umuliggjør ferdsel med fylkets mange tømmerbiler. De må nå velge omveien rundt Seljordsvatnet - en rute som både er tidkrevende og lite miljøvennlig.

Slik valgte Vegvesenet å løse framkommelighetsproblemet. Foto: Olav Klasson Vefald Slik valgte Vegvesenet å løse framkommelighetsproblemet. Foto: Olav Klasson Vefald

"Løste" problemet med forbud

Bedre ble det heller ikke da Vegvesenet ble gjort oppmerksom på problemet. Løsningen ble om mulig enda verre enn utgangspunktet - det ble ganske enkelt innført forbud mot kjøretøy med lengde over 19,5 meter, noe som utelukker tømmerfrakterne. Vefald i NLF er ikke imponert.

- De har i praksis innført en flaskehals, noe de vanligvis aktivt prøver å fjerne fra vegene. Her har det tatt et steg tilbake, og løsningen er ingen reell løsning - bare en måte å fjerne problemet ut av syne.

Det skal ikke være lett: Hvis hovedvegen mellom Bø og Seljord stenges, må tømmervogntogene legge ut på en skikkelig Telemarksturné. Illustrasjon: Google Maps Det skal ikke være lett: Hvis hovedvegen mellom Bø og Seljord stenges, må tømmervogntogene legge ut på en skikkelig Telemarksturné. Illustrasjon: Google Maps

Ingen gode omkjøringsalternativer

Enda verre blir det hvis hovedvegen mellom Seljord og Bø, riksveg 36, skulle bli stengt. Omkjøringsvegen her er nemlig fylkesveg 156. Alternativet blir en durabelig rundtur på over halvannen time. Dette gjelder ikke bare vogntog med lengde over 19,5 meter, men også større turistbusser.

- Vi har allerede sett eksempler på dette, da riksveg 36 nylig ble blokkert på grunn av driftsstans på et kjøretøy. Da fantes det bare dårlige alternativer for de større vogntogene, noe som ikke ville ha vært et problem før de satte inn det nye autovernet.

Vefald ønsker nå å gå i dialog med Statens vegvesen for å se på alternative løsninger som kan åpne for ferdsel med tømmervogntog på strekningen.

Ønsker en bedre løsning: Regionsjef i NLF Buskerud, Vestfold og Telemark vil få Vegvesenet på banen for å sikre bedre framkommelighet. Foto: Stig Odenrud Ønsker en bedre løsning: Regionsjef i NLF Buskerud, Vestfold og Telemark vil få Vegvesenet på banen for å sikre bedre framkommelighet. Foto: Stig Odenrud

Les også: Dårlig skjøt forårsaket kollaps - fant flere feil