Lastebil.no har tidligere publisert uttalelser fra en sentral skikkelse i Statens vegvesen som føler at man har gitt opp norsk transportbransje. Han kunne fortelle at rundt 80 prosent av alle kabotasjesaker på Romerike ble henlagt.

- Vi vet om bensinstasjoner i Sverige hvor det står flåter av biler som kun er ment for kabotasje. Her bytter sjåførene bil og henger før de begir seg ut på en nye kabotasjeturer.

Ifølge vår kilde er disse bilene aldri i hjemlandet hvor de er registrerte. De brukes utelukkende til kabotasje.

Store mørketall

- Vi har ikke noen statistikk på kabotasje, sier Tron Ersvik som er teamleder for utekontroll i Statens vegvesen.

Ifølge Ersvik har man siden slutten av februar i 2015 kontrollert rundt 35 000 yrkestransporter. Av disse er mellom 1500 og 2000 kabotasjetransporter.

Det er tall forbundsleder i NLF, Tore Velten, har vanskelig for å tro på.

- Her er det store mørketall. Vi snakker ikke lenger om tilfeldig kabotasje. Dette er velorganisert og nøye planlagt. Tallene er langt høyere enn det Statens vegvesen oppgir, sier Velten.

Forbundsleder i NLF, Tore Velten, tror mørketallene er store hva gjelder kabotasje. Han mener myndighetene må på banen og at loven om datalagring må på plass. Foto: Stein Inge Stølen Forbundsleder i NLF, Tore Velten, tror mørketallene er store hva gjelder kabotasje. Han mener myndighetene må på banen og at loven om datalagring må på plass. Foto: Stein Inge Stølen

Begrenset statistikk

- De fleste kabotasjetransporter er lovlige etter hva vi har klart å avdekke, sier Ersvik. Han oppgir at man siden slutten av januar i 2015 bare har anmeldt 37 kabotasjetransporter, mens man fant avvik ved 102 transporter som kjørte kabotasjeoppdrag.

Han medgir at tallmaterialet er tynt.

- Vi har ikke noen fullstendig statistikk på kabotasje som går lenger tilbake enn til februar 2015. Tallene viser at det ikke er voldsomt mange brudd på regelverket rundt kabotasje, men vi har jo heller ikke noen tall å sammenlikne med, sier han.

: I følge Tron Ersvik er bare 37 kabotasjetransporter anmeldt for brudd på regelverket siden februar i 2015. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen : I følge Tron Ersvik er bare 37 kabotasjetransporter anmeldt for brudd på regelverket siden februar i 2015. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

- Ingen spesiell innsats mot kabotasje

- Ute på veien skal vi kontrollere all yrkestransport. Slik sett har vi også et fokus på kabotasje, men vi har ikke noen spesiell innsats mot dette som går utover den daglige kontrollen, ifølge Ersvik.

Han forteller at man i all kontroll av tungbil kontrollerer løyve og transporttillatelser og at man alltid har kontrollert dette i tillegg til andre dokumenter.

- Vi sjekker at transportøren har nødvendig dokumentasjon for å gjennomføre transporten og vi sjekker fraktbrev og undersøker at alt er i orden. Finner vi avvik legger vi ned bruksforbud på bilen. Er det ulovlig kabotasje må bilen lastes om, samtidig som saken anmeldes, sier Ersvik.

- Den største utfordringen

- Kabotasje er den største utfordringen norsk transportbransje har i dag. Det er ødeleggende for konkurransen og fører også med seg store sosiale forskjeller. Priser dumpes og jeg forventer at myndighetene kommer på banen. Den eneste måten man kan få oversikt over omfanget på er ved å få på plass loven om datalagring. Først når man får tilgang til å lagre data fra nummergjenkjenning kan man få et bilde av hvor stort omfanget av kabotasje egentlig er. Det er helt åpenbart at mørketallene er store og at dette er svært utbredt, avslutter Velten. 

Les også: 80 prosent henlegges