Lørdag 23. april ønsker NLFs faggruppe for Distribusjon, langtransport og ADR velkommen til miljø- og klimaseminar på Thon Hotell Opera i Oslo.

NLF ønsker å bidra til kartlegging av miljøutfordringene som transportbransjen står ovenfor. Med utgangspunkt i vedtak og forslag som foretas lokalt i Oslo og Akershus kan vi danne oss et bilde av hvordan morgendagens miljøstrategi for hele bransjen i Norge kan bli.

Påmelding er åpent så lenge det er plasser tilgjengelig.

Ikke påmeldt? Det gjør du her

Her er det komplette seminarprogrammet:

Miljø- og klimautfordringene tas på alvor –

utfordringer og løsninger

09:00 – 09:30 Registrering/kaffe

09:30 – 09:40 Åpning

09:40 – 10:00 Hvordan vil transportbehovet utvikle seg?

Else-Marie Marskar, sjefsingeniør, Vegdirektørens styrings- og strategistab, Statens vegvesen

10:00 – 10:30 Hvorfor er det så viktig å få ned utslippene?

Hogne Skogesal, politisk rådgiver, Astma- og allergiforbundet,

Kari Asheim, fagansvarlig transport, ZERO

10:30 – 11:00 Hva gjør byregjeringen i Oslo for å få ned utslippene og for å nå klimamålene? Hva betyr dette for varelevering og langtransporten gjennom byen?

Daniel Rees, Byrådssekretær for miljø og samferdsel, Oslo kommune

11:00 – 11:30 PAUSE

11:30 – 12:00 Hvilke krav stiller transportkjøperne?

Foredragsholder ikke endelig bekreftet

12:00 – 12:30 Hva er status for utslippene fra nyttetransporten?

Rolf Hagman, forsker, Transportøkonomisk Institutt

12:30 – 13:30 LUNSJ

13:30 – 14:45 Hvilke muligheter finnes for å tilpasse seg myndighetenes krav?

  • Bruk av HVO – Statoil
  • Energiledelse – Arnt-Gunnar Lium, seniorrådgiver Enova
  • Næringslivets CO2-fond – Erling Sæther, direktør for næringspolitikk NHO LT
  • Hva kan NLF bidra med? – prosjektleder Jens Olaf Rud, NLF
  • Alternative teknologier – John Lauvstad, direktør for kommunikasjon og branding i Scania – Karstein Dahlin, Total Offer Manager i Volvo

14:45 – 15:00 Avslutning

Meld deg på her!