Alle er enige om at utslippene må ned. Men hvem skal ta regningen for de økte kostnadene dette påfører den enkelte transportør? Er fremtidens miljøkrav forenlig med gode rammebetingelser for gods- og varedistribusjon? Har transportbransjen de riktige verktøyene på plass for å sikre en mer utslippsvennlig tjenesteytelse i årene som kommer? Og ikke minst, hva er hensikten og effekten av alle de forskjellige forslagene og tiltakene som iverksettes?

Påmeldingsskjema finner du her

Alle disse spørsmålene - og flere til - ønsker NLFs faggruppe for Distribusjon, langtransport og ADR å belyse under et eget miljø- og klimaseminar på Thon Hotell Opera lørdag 23. april.

Byregjeringen, Astma- og allergiforbundet, ZERO, TØI og drivstoffprodusenter er alle invitert som foredragsholdere.

Et endelig og utfyllende program for seminaret blir klart over påske.

Mer informasjon