Utenfor disse datoene skal fører selvsagt også sørge for at kjøretøyet har nødvendig veggrep for å kjøre trygt. Det betyr at hvis snøværet skulle komme, må samtlige kjøretøy over 3500 kg vurdere å legge om til vinterdekk med minimum 5 millimeter mønsterdybde før 15. november, og om nødvendig beholde disse på selv etter 31. mars.

- Vår erfaring er at de største utfordringene kommer med utenlandske kjøretøy som ikke er i fast transport i Norge. Her varierer vinterutstyret i kvalitet, forteller Jan-Erik Myhr og Runar Inge Larsen i Statens vegvesen i en kronikk.

- Vi ser at kjettingene enten er for lange, for korte eller har for dårlig kvalitet. Det er ikke uvanlig at sjåførene ikke kan legge på kjetting eller venter i det lengste med å legge dem på fordi sjåførene blir gjort økonomisk ansvarlig for kjettingene av sin arbeidsgiver.

Legg på kjetting før det er for sent! Det gjelder både norske og utenlandske lastebilsjåfører. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Legg på kjetting før det er for sent! Det gjelder både norske og utenlandske lastebilsjåfører. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Sjåførens ansvar - men også transportkjøperens

De forteller videre at det er enhver sjåførs juridiske ansvar at kjøretøyet er i forskriftsmessig og forsvarlig stand når kjøringen starter. Sjåføren er også ansvarlig for at bilen er forsvarlig lastet og trafikksikker under transporten. Samtidig peker de på medvirkningsansvaret som alle transportkjøpere har ved bestilling av et fraktoppdrag. Vegvesenet har nå fått med seg 150 bedrifter på landsbasis i prosjektet Trygg Trailer, hvor transportkjøpere får teoretisk og praktisk opplæring på dekk og kjetting og grunnleggende kunnskap om lastsikring og lastsikringsutstyr.

Les også: Vil ansvarliggjøre transportkjøperen