- Tidligere hadde vi HMS i papirform. Det fungerte, men ulempen var at det ikke oppdaterte seg, forteller daglig leder Vebjørn Kristiansen for V. Kristiansen Transport AS, som er tilknyttet Transportsentralen Lillestrøm.

Han mener innføringen av KMV i bedriften har gjort hverdagen enklere både for ham som bedriftsleder og for sjåførene.

- Arbeidstilsynet var positivt overrasket når vi kunne vise til en elektronisk løsning for HMS og avviksregistrering, sier Vebjørn Kristiansen som er eier og daglig leder av V. Kristiansen Transport AS. Foto: Jan Harry Svendsen - Arbeidstilsynet var positivt overrasket når vi kunne vise til en elektronisk løsning for HMS og avviksregistrering, sier Vebjørn Kristiansen som er eier og daglig leder av V. Kristiansen Transport AS. Foto: Jan Harry Svendsen

Høyere kvalitet

- For sjåførene har tilgangen til dokumentene blitt mye lettere når de er ute på veien, forteller Kristiansen.

Han trekker spesielt frem avviksmeldinger som ligger i KMV.

- Tidligere måtte sjåførene fylle ut avviksskjemaer manuelt. Nå gjøres det elektronisk i KMV. Det er raskere, enklere og sikrer høyere kvalitet på det vi gjør – ikke minst fordi avvikene blir lettere å følge opp, forklarer Kristiansen.

Han mener at den elektroniske avvikshåndteringen også gjør det lettere å foreta risikoanalyser, samtidig som kommunikasjonen mellom sjåførene og ledelsen har blitt mye bedre etter at KMV ble innført som et verktøy i bedriften.

Ingen anmerkninger

- Tidligere i år hadde vi Arbeidstilsynet på besøk, og i retur fikk vi en kontrollrapport helt uten anmerkninger. Om vi hadde drevet på gamlemåten hadde ikke dette gått like knirkefritt, sier Kristiansen.

Han forteller at tilsynet var spesielt interesserte i avviks- og risikoanalysen som ligger i KMV.

- De var helt klart positivt overrasket når vi kunne vise til en elektronisk løsning for HMS som også inneholdt avviksmeldinger, og de fokuserte på at det var lettere for sjåføren og føre avvik på denne måten enn om man skulle brukt de gamle skjemaene. For oss er det også blitt lettere å håndtere avvikene når det nå har blitt elektronisk, sier Kristiansen.

Sjåførene hos V. Kristiansen Transport AS er fornøyde med KMV. Fra venstre finner vi Linus Strömberg, Sándor Kovács, Roine Kont, Arnt J. Leander og daglig leder Vebjørn Kristiansen. Foto: Jan Harry Svendsen Sjåførene hos V. Kristiansen Transport AS er fornøyde med KMV. Fra venstre finner vi Linus Strömberg, Sándor Kovács, Roine Kont, Arnt J. Leander og daglig leder Vebjørn Kristiansen. Foto: Jan Harry Svendsen

Gode varslingssystemer

Han mener et viktig konkurransefortrinn fremover blir kvalitet og ikke bare pris.

- Om vi skal klare å overleve er vi helt avhengige av å satse på kvalitet, og da blir systemer som blant annet KMV viktige for å få dette til. En av grunnene er at det fører til at holdningen blant sjåførene bedres. Sikkerheten øker også. Tidligere hadde vi alle sjåfører, og deres pårørende, ført opp i en perm. Da måtte vi være på kontoret for å få tilgang, med KMV ligger dette digitalt på telefonen min – eller på en datamaskin. Alt jeg trenger å gjøre er å logge meg inn, sier Kristiansen.

Han roser samtidig varslingssystemene som ligger inne i KMV.

- Vi kan legge inn alle bilene, sjåførene og sertifikatene i systemet og opprette varslinger. På den måten får vi automatisk opp varslinger når en bil må på kontroll eller når et sertifikat må fornyes. Da slipper vi overraskelser og får en mer forutsigbar drift, avslutter Kristiansen.

For mer informasjon om KMV, klikk her