- Uthvilte sjåfører er avgjørende for trafikksikkerheten på vegene våre, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Han klippet snoren og erklærte døgnhvileplassen med 100 oppstillingsplasser for tunge kjøretøy, der 25 av plassene er tilpasset modulvogntog, for åpnet.

Området har eget moderne servicebygg med toaletter, vask- og dusjanlegg. Anlegget som skal være tilgjengelig hele døgnet, vil være belyst og universelt utformet. Oppstillingsplassene er gratis for brukerne.

Viktig for trafikksikkerheten
- Plassen er forbeholdt sjåfører som er underlagt reglene om kjøre- og hviletid og skal ikke brukes av andre. De som er pålagt hviletid, kan oppholde seg der inntil 24 timer, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. 

Statens vegvesen har inngått avtale Åsland Næringspark Eiendom AS om å leie døgnhvileplassen langs E6 ved Fugleåsen. Avtalen gjelder i inntil fem år. Statens vegvesen betaler en årlig leie på om lag 10 millioner kroner.

Fra venstre: Regionsjef J.Kristian Bjerke i NLF, ordfører i Ski Tuva Moflag, Statsråd Ketil Solvik-Olsen og avdelingsdirektør i SVV Akershus, Nils Audun Karbø. Foto: NLF Fra venstre: Regionsjef J.Kristian Bjerke i NLF, ordfører i Ski Tuva Moflag, Statsråd Ketil Solvik-Olsen og avdelingsdirektør i SVV Akershus, Nils Audun Karbø. Foto: NLF