Vår ferske undersøkelse viser at 4 av 10 NLF-medlemmer har opplevd ran eller tyveri. Samtidig har politiet fått pålegg om å legge bort disse sakene til fordel for etterforsking av andre kriminalitetsformer.

Politiet sier selv at de heller må satse på å bekjempe tilfeller av grov vold og organisert kriminalitet. Undersøkelsen som NLF har utført i samarbeid med If, viser derimot at mange lastebileiere blir utsatt for akkurat dette.

Se funnene fra undersøkelsen her

Tidligere i år ble det opprettet en egen krimenhet hos Statens Vegvesen, som blant annet skal jobbe for å bekjempe organisert transportkriminalitet. Vegvesenet anerkjenner altså både tilstedeværelsen og omfanget av problemet, og allokerer ressurser til dette.

Jon Molnes leder den nye krimenheten i Statens Vegvesen. Foto: Henriette Erken Busterud Jon Molnes leder den nye krimenheten i Statens Vegvesen. Foto: Henriette Erken Busterud

Tipstjeneste på plass

Nå har også en egen tipstjeneste blitt opprettet, hvor publikum kan sende sine tips direkte til krimenheten for behandling. 

-Vi ønsker tips om tilfeller der det er grunn til å tro at det foregår juks, svindel og kriminelle handlinger innenfor hele trafikant- og kjøretøyområdet, sier lederen for krimenheten, Jon Molnes. Han håper mange nå vil benytte seg av tilbudet.

Slik tipser du

Send en epost til følgende adresse:

krimtips@vegvesen.no

Husk: Jo flere kriminelle tilfeller som blir registrert, jo større ressurser vil bli satt inn fra politiets side.