Sammen med vegkartet har også en rapport blitt utarbeidet og overlevert til Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Denne tar for seg transport, klima og verdiskapning og viser at det er mulig å gjennomføre store reduksjoner i utslipp av CO2 fra næringslivets transporter innen 2030, gitt riktig bruk av virkemidler og god tilgang på biodrivstoff og nullutslippsteknologi.

- Selv om det stadig utvikles nye løsninger innen elektriske kjøretøy, tror vi bærebjelken i utslippskuttet fram mot 2030 vil komme fra biodrivstoff, forteller seniorrådgiver i NLF og deltaker i rapportens arbeidsgruppe, Thorleif Foss.

Må stille krav til alle

Direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo, mener det er viktig å tenke stort. Han utfordrer derfor myndighetene til å innføre en landsdekkende Euro VI-sone for grensekryssende transport innen 2020, noe som sikrer at utenlandske transportører vil få de samme miljøkravene som de norske. Samtidig understreker han at ytterligere drivstoffavgifter bare vil gjøre overgangen til grønnere alternativer vanskeligere.

- Våre medlemmer ønsker å kjøre så miljøvennlig som mulig, men kan bare gjøre det dersom det er lønnsomt. Nå er marginene i lastebilnæringen allerede tøyd til bristepunktet. Skal det innføres ytterligere avgifter på næringen nå, må også de andre leddene i kjeden være forberedt på å betale, forklarer NLF-direktøren.

NLF-direktør Geir A. Mo mener lastebilnæringen ikke tåler en høyere dieselavgift. Ytterligere miljøgebyrer bør dekkes av transportkjøper. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo mener lastebilnæringen ikke tåler en høyere dieselavgift. Ytterligere miljøgebyrer bør dekkes av transportkjøper. Foto: Stein Inge Stølen

Forutsigbarhet er viktig

Mo reagerer på en vinglete avgiftspolitikk og motstridende miljøargumenter, som så langt har tåkelagt debatten og gjort det vanskelig for næringsaktører å investere i mer miljøvennlige løsninger.

- Vi ser at utskiftningstakten innen miljøteknologi er høy, både blant våre egne medlemmer og hos norske transportører ellers. Det vi trenger nå, er både gulrot og pisk for å gjøre overgangen lettere for den enkelte lastebileier. Samtidig må myndighetene legge opp til en forutsigbar politikk slik at alle ledd i transportkjeden kan omstille seg til nye krav. Innførsel av lavutslippssoner og miljødifferensierte bompenger i løpet av et halvt år er et godt eksempel på det motsatte, sier Mo.

Transportkjøper må ansvarliggjøres

I tillegg til å kartlegge mulighetene fra transportørens side, ønsker Norges Lastebileier-Forbund (NLF) også å sette søkelyset på transportkjøperen.

- Transportkjøpernes rolle er undervurdert. Vår næring er kundedrevet og våre kunder må ta sin viktige del av ansvaret for å drive frem lavere utslipp fra næringslivets transporter, forteller Mo. Han oppfordrer myndighetene til å aktivt tilrettelegge slik at transportkjøperen blir ansvarliggjort sin rolle i miljøregnestykket.