- Dette var gode nyheter, forteller han til NLF etter at kjennelsen ble offentliggjort. Rudstaden har ventet på avgjørelsen i flere uker og har måttet si fra seg en hel rekke kjøreoppdrag i perioden hvor sertifikatet var inndratt.

Hjullageret smeltet

Lastebileieren mistet sertifikatet like før jul på vei til verksted på Gjøvik med en tilhenger hvor et hjullager hadde smeltet. Hjulet på akslingen var fjernet i samråd med verkstedet, og all last, med unntak av noen sekker gjødsel plassert forrest i hengeren for å avlaste bakakselen, var fjernet før turen.

Les bakgrunnen: Uenige om førerkortbeslag

Akslingen ble sikret med jekkestropp og kjetting under transporten. Foto: Statens vegvesen Akslingen ble sikret med jekkestropp og kjetting under transporten. Foto: Statens vegvesen

Hadde fulgt alle anbefalinger

Kontrolløren som gikk over kjøretøyet ved kontrollplassen, mente Rudstaden hadde opptrådt svært uaktsomt og valgte å tilkalle politi. Da de kom på plass og hadde fått en innføring i saken fra Vegvesenet, ble førerkortet inndratt på stedet.

- Jeg ble helt paff, fortalte Rudstaden da vi snakket med ham like etter beslaget var et faktum.

- Jeg hadde fulgt alle anbefalinger og var på vei til verksted med hengeren. Men det hjalp ikke. Førerkortet røk likevel.

Siden da har han beskjeftiget seg med gårdsdrift og ved å hjelpe til i konas gravferdsbyrå. Noen av kjøreoppdragene har blitt satt bort, andre har han mistet. 

Dødtiden uten sertifikatet har Rudstaden brukt på gårdsarbeid hjemme på Dokka. Foto: Stein Inge Stølen Dødtiden uten sertifikatet har Rudstaden brukt på gårdsarbeid hjemme på Dokka. Foto: Stein Inge Stølen

Ville ha vedtatt forelegg på stedet

- Jeg mener reaksjonen ikke sto helt i forhold til det eventuelle lovbruddet, sier Rudstaden. Han forstår at Vegvesenet kunne reagere på løsningen, men mener han har handlet i god tro. 

- Et forelegg eller kjøreforbud på hengeren kunne jeg både ha forstått og vedtatt på stedet. Men dette var litt i overkant, forteller han.

Da saken kom opp i Tingretten mandag i forrige uke, var det åpenbart at dommeren delte Rudstadens syn. Beslaget ble opphevet og Rudstaden kunne hente ut førerkortet.

Vegvesenet mener fortsatt at saken er behandlet riktig fra deres hold.

- Vår kontrollør har fulgt korrekt prosedyre og reagert på en trafikkfarlig mangel ved denne tilhengeren, forteller fagleder for utekontroll i Oppland Karl Ingvald Fuhr. 

- Vi kan ikke uttale oss om straffereaksjonen. Det er det politiet som står for. Og de mente i dette tilfellet at et førerkortbeslag var riktig, sier Fuhr.

Fagleder for utekontroll i Oppland Karl Ingvald Fuhr understreker at Vegvesenet ikke har noe med straffeutmålingen å gjøre. Foto: Guttorm Tysnes Fagleder for utekontroll i Oppland Karl Ingvald Fuhr understreker at Vegvesenet ikke har noe med straffeutmålingen å gjøre. Foto: Guttorm Tysnes

Tar kjennelsen til etterretning

Politiet ønsker ikke å kommentere spesifikke detaljer ved saken og viser til taushetsplikten, men gir oss følgende svar på mail:

"Grunnregelen i vegtrafikklovens paragraf 3 bygger på trafikksikkerhet og en effektiv og smidig trafikkavvikling. Bestemmelsen innebærer at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om hvorvidt bestemmelsen er overtrådt", forklarer politiadvokat Ingveig Nøkleby i Vestoppland Politidistrikt. Hun skriver også at kjennelsen tas til etterretning.

Les mer om saken her