I de ferske tallene som NLF har blitt fremlagt av Statens innkrevingssentral er det mange urovekkende momenter. Samlet sett uteblir over 256 millioner kroner fra utenlandske sjåfører som har blitt bøtelagt i Norge. Oversikten gjelder både personbilister og vogntogsjåfører, men sistnevnte gruppe utgjør den klart største andelen. Tallene inkluderer krav som forenklet forelegg, automatisk trafikkontroll, vanlig forelegg og dom i straffesak.

Grafene viser summene av utestående krav rettet mot de aktuelle landene fra Statens innkrevingssentral. Tallene inkluderer krav som forenklet forelegg, automatisk trafikkontroll, vanlig forelegg og dom i straffesak. Kilde: Statens innkrevingssentral Grafene viser summene av utestående krav rettet mot de aktuelle landene fra Statens innkrevingssentral. Tallene inkluderer krav som forenklet forelegg, automatisk trafikkontroll, vanlig forelegg og dom i straffesak. Kilde: Statens innkrevingssentral

Over 50 millioner kroner i nye krav på tre år

Sammenlignet med 2013, da NRK meldte at utenlandske sjåfører skyldte 200 millioner i ubetalte bøter, snakker vi altså om en økning på 28 prosent. Polen, Litauen og Romania står for den største andelen av økningen. På tre år har sjåfører fra disse landene samlet opp nærmere 34 millioner kroner i nye krav. Polakker skylder klart mest med hele 56,7 millioner kroner utestående, mot 39 millioner i 2013. Litauen har passert Sverige på verstinglisten og ligger nå på andreplass med over 34 millioner i krav. Dette er en oppgang på nærmere 50 prosent siden 2013.

Betaler mindre enn halvparten av kravene

En oversikt over antallet totale krav og antallet betalte krav i 2015 gir et godt bilde av betalingsviljen i de forskjellige landene. Mens nordmenn betalte over 90 prosent av samtlige krav, fulgte svenskene og danskene hakk i hæl med henholdsvis 89,9 og 82,5 prosent innbetaling. Men når vi beveger oss ut av Norden, faller betalingsviljen betraktelig. For de tre ikke-nordiske landene på "topplisten" over ubetalte krav, ser vi at innbetalingsprosenten bare er 44,9 prosent. De fleste kravene som sendes, forblir altså ubetalt. Verst er det i Romania, hvor bare 1 av 4 krav resulterer i en innbetaling.

Kilde: Statens innkrevingssentral Kilde: Statens innkrevingssentral

Innbetaling på frivillig basis

Sverige, som tidligere lå på andreplass, har sett en liten nedgang i både antall krav og pengesummer. De skylder i dag 24,4 millioner kroner, en reduksjon på 3,5 prosent siden 2013. Dette henger nok sammen med at Statens innkrevingssentral kan drive tvangsinnkreving i de nordiske landene. I resten av EU er imidlertid ikke disse reglene gyldige, noe som gjør at innbetaling skjer på frivillig basis.

- Hvis vi fortsetter på denne måten kommer vi aldri til å bli kvitt de useriøse og trafikkfarlige transportørene fra Øst-Europa. Det medfører absolutt ingen konsekvenser å overse et bøtekrav, og det vet aktørene godt. Det er nettopp her de tjener inn sine profittmarginer, gjennom å regelmessig bryte lover og regler som skal styrke trafikksikkerheten for deg og meg, forteller en oppgitt NLF-direktør.

Administrerende direktør i NLF Geir A. Mo er ikke overrasket over tallene. Her i debatt med Vlantanas logistikkdirektør Ruta Sakalauskaite. Foto: Stein Inge Stølen Administrerende direktør i NLF Geir A. Mo er ikke overrasket over tallene. Her i debatt med Vlantanas logistikkdirektør Ruta Sakalauskaite. Foto: Stein Inge Stølen

- Kan belaste bøter gjennom AutoPass

Geir A. Mo foreslår samtidig en mulig løsning:

- I dag må alle lastebiler på norske veger, utenlandske som norske, ha bombrikke gjennom AutoPass. Hvis politiet fikk anledning til å belaste bøtene på bombrikken i stedet for gjennom Statens innkrevingssentral, ville nok betalingsandelen økt betraktelig, sier han.

Norges Lastebileier-Forbund var en av de viktigste pådriverne for ordningen med obligatorisk bombrikke. Det neste punktet på planen er å få på plass en forhåndsbetalingsløsning etter modell fra andre land. Dette garanterer at bompengene faktisk blir betalt. 

- Deretter kan det være naturlig å se på muligheten for å bruke AutoPass som et betalingsmiddel også for bøter og forelegg, foreslår NLF-direktøren.

Sjåfører med ukjent opphavsland skylder 10 millioner

Svært mange sjåfører har blitt bøtelagt uten at opphavslandet er kjent, av forskjellige årsaker. Disse blir satt i kategorien ”statsløs”. Her uteblir hele 10 millioner kroner og betalingsviljen er svært lav – bare 23 prosent. Under er en oversikt over de 10 landene som driver godstransport i Norge med lavest betalingsandel ved krav utstedt av Statens innkrevingssentral i 2015:

  • Albania – 8 prosent. Skylder 994 855 kr.
  • Algerie – 10 prosent. Skylder 1 309 122 kr.
  • Bosnia – 11 prosent. Skylder 1 400 388 kr.
  • Statsløs – 23 prosent. Skylder 10 092 212 kr.
  • Romania – 25 prosent. Skylder 19 641 953 kr.
  • Hviterussland – 25 prosent. Skylder 729 983 kr.
  • Serbia – 29 prosent. Skylder 2 305 790 kr.
  • Bulgaria – 32 prosent. Skylder 1 617 070 kr.
  • Ukraina – 33 prosent. Skylder 1 332 729 kr.
  • Makedonia – 35 prosent. Skylder 1 175 965 kr.

Les også: Hva er egentlig kabotasje?