- For å kunne drive med godstransport på en trafikksikker måte, er en helt avhengig av en godt utbygd infrastruktur med døgnhvileplasser, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo.

Han er svært overrasket over å ikke finne ordet "døgnhvileplass" nevnt en eneste gang i statsbudsjettet for 2017.

Mangler 43 plasser

Spoler vi tilbake til 2013 og fremleggelse av Nasjonal transportplan 2014-2023 skrev Transport- og kommunikasjonskomiteen følgende: "Komiteen peker på at totalbehovet på 80 plasser med moderne bekvemmeligheter bør være på plass i løpet av 10-årsperioden." Innstillingen fikk bred tilslutning i Stortinget.

I dag finnes det 37 døgnhvileplasser i Norge. For å nå målene satt av forrige NTP, må det altså etableres ytterligere 43 døgnhvileplasser de neste 7 årene - en takt på minst 6 nye plasser hvert år. Dette kommer i tillegg til at de eksisterende døgnhvileplassene også må oppgraderes og moderniseres for å møte minstekravene til fasiliteter.

Under NLFs landsmøte i Alta tidligere i år var utbygging av døgnhvileplasser et viktig tema. NLF-direktør Geir A. Mo tok med seg budskapet videre til politikerne under Arendalsuka i sommer. Foto: Stein Inge Stølen Under NLFs landsmøte i Alta tidligere i år var utbygging av døgnhvileplasser et viktig tema. NLF-direktør Geir A. Mo tok med seg budskapet videre til politikerne under Arendalsuka i sommer. Foto: Stein Inge Stølen

Nasjonale turistveger får 180 millioner

NLF-direktøren er åpen for at midlene knyttet til utbedring av døgnhvileplasser kan være gjemt i andre poster, men stiller likevel spørsmål ved prioriteringen og ordlyden i budsjettet.

- For å nå målet med 80 plasser innen 2023 er de jo helt nødt til å ta i et tak også i 2017. Når de lar elementer som nasjonale turistveger få egne punkter i budsjettet med betydelige bevilgningssummer, er det ekstra merkelig at ikke døgnhvileplasser er nevnt overhodet, kommenterer Mo.

Riktignok har Statens vegvesen nylig sendt ut et forslag til nasjonal plan for hvileplasser for tungtransporten på høring. Dette forslaget er basert på en veiledning utarbeidet i samarbeid med NLF, NTF og YTF. Det har altså tatt tre år fra Stortinget vedtok målet til SVV sendte ut en høring. Det i seg selv er ikke akseptabelt. Når  regjeringen så synes å skyve dette viktige arbeidet enda lenger ut i tid ved ikke å omtale saken i budsjettet en gang, ser det ut som om de ikke er opptatt av dette, noe vi i det lengste håper ikke er tilfelle,  avslutter Mo.