Svenskregistrerte lastebiler er fortsatt størst blant de utenlandske aktørene. De økte sin totale fraktmengde med 1 million tonn gods, fra 2,6 millioner i 2014 til 3,6 millioner i 2015.

De norske lastebilene dominerer naturligvis fortsatt på innenlandsmarkedet, med en markedsandel på 98,1 prosent. 

Denne figuren viser hvor de utenlandske lastebilene har sitt opphav. Denne figuren viser hvor de utenlandske lastebilene har sitt opphav.

Danske lastebiler størst på kabotasje

I 2015 var det danske lastebiler som utførte mest kabotasjekjøring i Norge. De fraktet 249 300 tonn gods fra ett sted i Norge til et annet. Det utgjorde 23,5 prosent av all kabotasjetransporten i Norge som altså var på i alt 1,1 millioner tonn.

Figuren viser godstransport med utenlandske lastebiler til, fra og i Norge. Transportert mengde etter type kjøring. Figuren viser godstransport med utenlandske lastebiler til, fra og i Norge. Transportert mengde etter type kjøring.

Usikkerhet rundt tallgrunnlag

SSB melder at kabotasjetallene er relativt små i det store bildet, og at tallene varierer en del mellom de enkelte år. Dette indikerer at det er en del usikkerhet knyttet til tallene. De polskregistrerte bilene hadde mest tredjelandskjøring. Nesten 1 millioner tonn gods ble kjørt mellom Norge og et annet land enn Polen.

Les hele statistikken her!