Det er svært få logistikk-aktører som kan måle seg med Tine – både når det kommer til økonomi, antall kjørte kilometer med lastebil og ikke minst miljøsatsing. Som de fleste andre kjemper i transportsektoren er de helt avhengige av de utallige små og mellomstore lastebilbedriftene som utfører innleide transportoppdrag. 

90 prosent NLF-medlemmer

Mens noen av konkurrentene kun innfører tiltak for å redusere eget utslipp, velger Tine å ta ansvar for alt utslipp som genereres av sin transport – både med egne kjøretøy og innleide.

Meierigiganten mener alvor når de sier at de skal bli grønne. De avholdt nylig et kickoff-møte hvor de lanserte sin nye miljøstrategi for leietransportørene. Av de totalt 36 oppmøtte uavhengige lastebileierne var hele 33 NLF-medlemmer.

Kommunikasjonsrådgiver Olav Håland lover at lastebileier Margrete Sævareid ikke skal få merkostnader knyttet til bruk av HVO.  Foto: Stein Inge Stølen Kommunikasjonsrådgiver Olav Håland lover at lastebileier Margrete Sævareid ikke skal få merkostnader knyttet til bruk av HVO. Foto: Stein Inge Stølen

Ny transportavtale

I sammenheng med Tines nye miljøsatsing har det blitt utarbeidet en ny avtale som samtlige innleide transportører må følge. Denne skal sikre at transporten utføres på en for begge parter forsvarlig måte, både med hensyn til effektivitet, kvalitet, sikkerhet og klima/miljøutslipp.

- Vi skal være helt klimanøytrale innen 2020. Det innebærer en reduksjon i utslipp på 75 prosent i forhold til nivåene i 2014. For å klare det, må vi ha med alle transportørene våre på laget, forteller Olav Håland, kommunikasjonsrådgiver i Tine.

Kun Euro VI og biodiesel

Hvis du skal ta oppdrag for Tine, må du forplikte deg til utelukkende å kjøre med biler som oppfyller Euro VI-standard eller bedre innen 2020. Dette gjenspeiles også i godtgjørelsen for bompenger i avtalen, som kun tar utgangspunkt i de satser som vil være gjeldende for Euro VI-biler. Samtidig åpner Tine for at transportørene skal kunne benytte seg av andre drivkilder, som hydrogen eller elektrisitet.

For alle som bruker dieselkjøretøy skal det utelukkende benyttes syntetisk biodiesel (HVO) ved transport for Tine i fremtiden. Der hvor selskapet ikke kan levere HVO gjennom sine egne anlegg, må transportørene selv etterspørre HVO hos andre leverandører.

Lastebileier Ola Inge Svinsås har fire biler som går for Tine. Tre av disse er allerede Euro VI, den siste byttes straks ut. Foto: Stein Inge Stølen Lastebileier Ola Inge Svinsås har fire biler som går for Tine. Tre av disse er allerede Euro VI, den siste byttes straks ut. Foto: Stein Inge Stølen

- Vi er klare

Euro VI-andelen hos Tines innleide transportører ligger i dag på 39 prosent. Selskapet estimerer at denne andelen vil øke til 54 prosent i 2017. Lastebileier Ola Inge Svinsås i RBL AS er ett av mange NLF-medlemmer som deltok på Tines miljømøte. Han har ingen problemer med å nå kravene i den nye avtalen.

- Jeg har fire biler som går for Tine i dag. Tre av disse er allerede Euro VI, den siste blir snart byttet ut. Når det gjelder andre energiformer må vi vente til tilgjengeligheten er bedre. Men vi vil gjerne være med der også, sier Svinsås.

Margrete Sævareid i Sørvest Transport stiller like sterkt. Hun har tre biler i drift for Tine, to av disse er Euro VI og den tredje byttes ut til neste år.

- Det er samtidig viktig at vi ikke blir belastet en høyere pris for bruk av HVO enn det Tine selv har forhandlet frem. Skal vi bidra, må det være på like vilkår, sier hun.

Tine satser nå fullt på biodiesel, også ved innleide kjøretøy. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Tine satser nå fullt på biodiesel, også ved innleide kjøretøy. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Ingen problemer med HVO

49 prosent av Tines selveide lastebiler går i dag på syntetisk biodiesel (HVO). I Oslo går også 9 innleide biler på dette. Selskapet har gjort seg opp mange interessante erfaringer etter ett års bruk av biodiesel på flere kjøretøy, fra Euro IV-klasse til Euro VI-klasse. De har ikke funnet noen målbare forbruksøkninger, ingen problemer i streng kulde, ingen problemer ved veksling mellom fossilt drivstoff og HVO, ingen driftsforstyrrelser på kjøleaggregat, samt ikke en eneste lekkasje eller utett pakning. De konkluderer med at HVO i sum er et bedre drivstoff enn fossil diesel.

Les mer om syntetisk biodiesel (HVO) her