- Det handler om bedre trafikksikkerhet og gode arbeidsvilkår. Jeg er glad for at så mange land nå går sammen om å sikre bedre regler i transportbransjen i Europa, uttaler Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Samferdselsministeren har sammen med transportministerne i Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia og Luxembourg sendt brev til EU-kommisjonæren for transport, Violeta Bulc. Dette gjøres i forbindelse med at EU-kommisjonen planlegger å foreslå en rekke initiativer på veitransportområde. Brevet tar opp flere problemstillinger i det indre transportmarkedet som de mener er til hinder for en fri og rettferdig konkurranse i det europeiske markedet.

I brevet som sendes til EU-kommisjonæren for transport bes det om flere viktige regelendringer. Illustrasjonsbilde: Colourbox I brevet som sendes til EU-kommisjonæren for transport bes det om flere viktige regelendringer. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Postboksselskaper må fjernes

Det fremheves i brevet at det er viktig med like konkurransevilkår for transportørene. I tillegg er det ønskelig at EU-kommisjonen tar hensyn til sosiale aspekter og sikkerhetshensyn i veitransportsektoren når nye regler skal utformes. Blant annet at kontroll av eksisterende regelverk bør bli bedre, og tiltak for å unngå bruk av "postbokssekskaper" innen veitransporten. I tillegg framheves det at det bør forbys at en sjåfør tar sin ukehvil i kjøretøyet, og at det settes i verk tiltak for bruk av såkalte varebiler i internasjonal transport.

– Vi må sørge for at det regelverket vi har på transportområdet ikke omgås, og sikre at det er mulig å iverksette tiltak for å unngå det, sier samferdselsministeren.

Les også: Tar fatt på kabotasjeproblemet