Forbudet trer i kraft på grunn av en forventet høy luftforurensning som følge av eksos i større deler av Oslo. Det vil gjelde fra 06:00 til 22:00 i morgen og omfatter i utgangspunktet alle kjøretøy som drives av dieselmotor. Men det finnes unntak.

Det første punktet på unntakslisten har kommet til som følge av NLFs politiske arbeid: Lastebiler med Euro VI-teknologi kan kjøre fritt i Oslo hele dagen, uten annen form for dokumentasjon enn hvilken Euroklasse kjøretøyet tilhører.

Alle dokumenterte transporter er fritatt

Forbudet gjelder heller ikke for kjørebehov som kan dokumenteres med en oppdragsbekreftelse, kjøreseddel eller lignende. Det betyr i praksis at all næringstransport er unntatt, så lenge en kan dokumentere hensikten med kjøringen. 

Kollektivtrafikk, kjøretøy i offentlig tjeneste og kjøretøy med persontransportløyve er også fritatt fra kjøreforbudet.

Komplett liste over unntakene

Alle dieseldrevne kjøretøy som ikke kan dokumentere et av unntakene under, vil omfattes av et midlertidig kjøreforbud.

Forbudet gjelder ikke for:

 • tunge kjøretøy som benytter Euro VI-teknologi
 • bil klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, så fremt bilen utelukkende kjører på elektrisk energi
 • Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel, avtale eller lignende.
 • kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort)
 • utrykningskjøretøy
 • kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste 
 • pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege. Det skjer enten ved at transport rekvireres av sykehuset eller legen, eller ved at pasienten reiser ved egen hjelp. Legetimer må kunne dokumenteres, f.eks ved å fremvise timeavtale. 
 • kjøring til og fra fergetransport. Unntaket er ment å gjelde de som skal ha med bilen på fergen, samt de som har parkert bilen på parkeringsplass ved fergeleie før forbudet inntrådte. 
 • kollektivtrafikk
 • kjøretøy med persontransportløyve
 • bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn, dvs. diplomatbiler

Ved kontroll må motorvognfører kunne dokumentere at et av unntakene er oppfylt.

Les mer om dieselforbudet på Oslo kommunes nettsider