- Dette er gledelige tall som viser at trafikksikkerhetsarbeidet fungerer, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. 

2016 var et dårlig år for den generelle ulykkesstatistikken, som etter rekordåret 2015 så en økning i antall trafikkdrepte. Men dette gjelder altså ikke for vogntog, som fortsatte den nedadgående trenden.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB)

6% flere ulykker

Totalt ble det registrert 136 ulykker med vogntog i 2016, med totalt 167 hardt skadde. Dette er en oppgang fra 2015, hvor tallene var henholdsvis 128 og 138. Til tross for dette har likevel antallet drepte gått ned.

Forebyggende arbeid er viktig

NLF jobber med trafikksikkerhet i alle ledd, fra forebygging og holdningsskapende arbeid til akutthjelp og ettervern. Gjennom prosjektet  Venner på veien får første-, andre- og tredjeklassinger opplæring av frivillige NLF-medlemmer ute på skolene. Dette gjør barna tryggere i trafikken slik at risikoen for ulykker hvor fotgjengere er involvert reduseres. Samtidig jobber NLF fortløpende med transportfirmaer og lastebilsjåfører gjennom holdningsprogrammet  På riktig side, hvor trafikksikkerhetsavtaler inngås mellom bedrifter og sjåfører.

Les mer om På riktig side her

Kollegahjelpen - når tankene er tunge

Noe av det viktigste vi gjør, er å støtte og følge opp sjåfører som har hatt traumatiske opplevelser på veien, enten i form av ulykker, kriminalitet eller andre hendelser. Ved å ringe  Kollegahjelpen på telefon 415 44 400 kan du prate med en av våre frivillige sjåførkontakter. Medlemskap i NLF er ikke påkrevd og alle i kollegahjelp-teamet er pålagt taushetsplikt.

Kollegahjelpen stiller opp for alle yrkessjåfører som sliter. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Kollegahjelpen stiller opp for alle yrkessjåfører som sliter. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen