- Det blir ingen grønn omstilling med rød bunnlinje, slo NHO-direktør Kristin Skogen Lund fast under NHOs årskonferanse som hadde tittelen «Made in Norway». I år ønsket organisasjonen å løfte fram bedrifter, naturressurser, teknologi og mennesker som løser utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp samtidig som de skaper verdier og arbeidsplasser. Lastebilbransjen var ikke å finne i programmet overhodet, på tross av at vi står foran formidable utfordringer på veien mot 40% utslippskutt i 2030.

Årskonferansen, som ble avholdt i Oslo spektrum, lot statsministeren legge fram utfordringene samfunnet står ovenfor på veien mot en grønnere fremtid. Deretter fortalte ulike aktører fra nærings- og samfunnsliv hvordan de utvikler varer og tjenester som bidrar til utviklingen av lavutslippssamfunnet.

Tine med ambisiøse klimamål

Da konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt, entret scenen ble omsider mulighetene innen tungtransport også satt på dagsorden. Konsernet planlegger å kutte 75% av sine utslipp i forbindelse med transport som en av fire satsingsområder i årene fremover. Blant annet nevnte hun at de, i selskap med flere av våre medlemmer, har lagt inn bestilling på den spennende nyvinningen Nikola One.

Klimakutt vanskeligere etter nyttår

Prishoppet på HVO100 på nyåret understreker Skogen Lunds poeng om at det grønne skiftet ikke lar seg kombinere med en rød bunnlinje med all tydelighet. Medlemsbedrifter som tidligere har benyttet seg av dette produktet for å minske sine utslipp av klimagasser med opp mot 85 prosent blir nå tvunget over på fossil diesel for å unngå røde tall. Alt på grunn av en helt sikkert velment men feilslått politikk som fører til monopoltilstander i markedet.

Dette budskapet tok vår administrerende direktør Geir A. Mo med seg da han overvar konferansen som er en av landets viktigste møteplasser for toppolitikere så vel som næringslivsledere.

– Resultatet av omsetningspåbudet på biodiesel føles som et slag i ansiktet for de av våre medlemsbedrifter som allerede har ofret deler av bunnlinja for å gå foran som et godt eksempel. Det er viktig at vi synliggjør konsekvensene dette har for våre medlemmers mulighet til å levere de klimakuttene politikerne krever av oss, slik at de legger om kursen, sier han i en kommentar.

Lavutslipp kan bli viktigere enn lavpris

- Det overordnede temaet for NHO-konferansen etterlater ingen tvil, selv om vår bransje ikke var direkte representert i programmet. Fremtidens transportkjøpere kommer ikke kun til å etterspørre lav pris, men også lave klimautslipp, sier Geir A. Mo som mener dette kan gi positive følger for NLFs medlemmer. - Norske lastebileiere er allerede blant de beste i klassen når det kommer til hyppig utskifting av bilparken, og er dermed ofte innehavere av ny lavutslippsteknologi. Dette kan bli vårt sterkeste kort mot konkurranse fra lavpristransportører fra øst, som i mange tilfeller benytter seg av eldre og langt mindre miljøvennlige lastebiler, avslutter han.