I sammenheng med Stortingsvalget 2017 har NLF reist Norge rundt for å løfte frem yrkessjåførenes syn. Hver dag i fellesferien stiller vi noen korte spørsmål til en ny sjåfør for å finne ut hvordan livet på sommerveien er, og hvilke politiske saker en mener bør prioriteres av den kommende regjeringen.

Dagens sjåfør: Erik Davidsen

Bosted: Songdalen i Vest-Agder

Kjøretøy: Scania R500 

Kjører for: Bendiks Transport AS

Erik er ikke fornøyd med tilretteleggingen av tungransport i byene. Foto: Bendiks Transport Erik er ikke fornøyd med tilretteleggingen av tungransport i byene. Foto: Bendiks Transport

- Hvor lenge har du kjørt lastebil?

- Det har jeg gjort i 6 måneder nå, og jobber som lærling hos Bendiks Transport i Lillesand. Jeg har kjørt litt forskjellige typer biler og transport, men nå kjører jeg fast på kranbil.

- Hvordan trives du i yrket?

- Jeg trives veldig greit, synes det er spennende med utfordringer, og det er det en del av i denne bransjen. Synes av og til at det kan være litt «styr» med kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Kunne ønske at det hadde vært mulighet for litt flere egne valg, som sjåfør er det ikke alltid like enkelt å klare å tilpasse alt etter klokka. Jeg tror det hadde vært greiere for oss sjåfører hvis det hadde vært litt mer fleksibelt.

- Hva synes du om næringen i dag?

- Jeg synes ikke noe om at det blir flere og flere utenlandske biler og sjåfører i Norge, det er ikke noe greit. 

Hva må gjøres for å styrke norske transportørers vilkår?

- Det må bli like konkurransevilkår, spesielt med tanke på utenlandske selskap som kjører i Norge.

- Hvilke transportsaker synes du den kommende regjeringen bør fokusere på?

- Lavere bompenger og mer tilrettelegging for transport. Bedre parkeringsmuligheter, noe som det er for lite av, spesielt i endel byer, og bedre fremkommelighet. Å kunne kjøre i kollektivfeltene burde være en mulighet, spesielt i rushtiden.

- Hvordan tror du transportnæringen ser ut om 10 år?

- Jeg frykter det kan bli mindre langkjøring for norske transportører dersom det ikke satses mer på like konkurransevilkår. På grunn av konkurransen fra utenlandske biler er jeg også redd for at vår bransje vil bli enda mer forsterket som et lavtlønnsyrke. Jeg håper det vil være plass til norske yrkessjåfører på veiene våre også i fremtiden.

Les også:  Dette mener lastebilsjåførene