I sammenheng med Stortingsvalget 2017 har NLF reist Norge rundt for å løfte frem yrkessjåførenes syn. Hver dag i fellesferien stiller vi noen korte spørsmål til en ny sjåfør for å finne ut hvordan livet på sommerveien er, og hvilke politiske saker en mener bør prioriteres av den kommende regjeringen.

Dagens sjåfør: Ahmad Al Hassad (34)

Bosted: Trondheim

Kjøretøy: 2015 Volvo FH 16 650

Kjører for: Lostjenester AS

Ahmad tror svake lønnsvilkår holder mange fra å søke til sjåføryrket. Foto: Roar Melum Ahmad tror svake lønnsvilkår holder mange fra å søke til sjåføryrket. Foto: Roar Melum

- Hvor lenge har du kjørt lastebil?

- Jeg har kjørt i tre år.

- Hvordan trives du i yrket?

- Dette er livet mitt! Jeg trives godt.

- Hva synes du om næringen i dag?

 - Det er dessverre mye som ikke er bra. Vi får dårlig betalt i forhold til ansvaret og oppgavene vi har i jobben.

Hva må gjøres for å styrke norske transportørers vilkår?

- For å styrke den norske transportørens vilkår så må det bedre lønninger til slik at man rekrutterer og beholder gode sjåfører. Statens vegvesen må også utvise mer skjønn ved sine kontroller. Det kan for eksempel være forsvarlig å bryte kjøre- og hviletiden på vinterføre dersom dette ivaretar trafikksikkerheten.

- Hvilke transportsaker synes du den kommende regjeringen bør fokusere på?

 - Myndighetene må jobbe for like konkurranseforhold. En del av de utenlandske sjåførene kjører for knapper og glansbilder. Det blir umulig å konkurrere når det er slik.

- Hvordan tror du transportnæringen ser ut om 10 år?

- Jeg tror nok det vil være sjåførmangel.

Les også:  Dette mener lastebilsjåførene