- Dette er et prakteksempel på hvordan lokale tillitsvalgte i NLF opptrer som vaktbikkjer for lastebilnæringa og oppnår gode resultater, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Bakgrunn: Omkjøring på grunn av sprengning

I forbindelse med at det skal bygges ny E18 nordover fra Rugtvedt i Telemark vil anleggsarbeidene føre til at deler av dagens trase vil måtte stenges for trafikk. Dette gjelder i hovedsak Kjørholttunnelen og Bambletunnelen (tunnelene på hver sin side av Grenlandsbrua) som må stenges på grunn av sprengningsarbeider. Geologiske undersøkelser har slått fast at fjellkvaliteten er så dårlig at det ikke er forsvarlig å la trafikken gå i tunnelene mens det foregår sprengning i nærliggende strukturer. 

Da Vegvesenet inviterte til møte for å få innspill var NLF godt representert. Både fylkesleder Ragnhild Berg, regionsjef Olav Klasson Vefald og administrerende direktør Geir A. Mo møtte opp for å fremme næringens syn. Her i samtale med representanter for det lokale næringsliv i en pause. Foto: Knut Gravråk Da Vegvesenet inviterte til møte for å få innspill var NLF godt representert. Både fylkesleder Ragnhild Berg, regionsjef Olav Klasson Vefald og administrerende direktør Geir A. Mo møtte opp for å fremme næringens syn. Her i samtale med representanter for det lokale næringsliv i en pause. Foto: Knut Gravråk

Ville medført sterke vektbegrensninger på E18

I Vegvesenets opprinnelige forslag skulle omkjøringen løses ved at sørgående trafikk ble ledet av E18 i Porsgrunn og sendes over fv 356 via Flakvarp og Herre. Her fantes ingen spesielle vektbegrensninger, men på grunn av noen smale og svingete partier ville ikke trafikk med modulvogntog bli tillatt. Den nordgående trafikken skulle rutes via fv 354 over Brevik-Heistad. Her var problemet den gamle Breviksbrua. Et bredt gang- og sykkelfelt på den ene siden av brua fører i dag til asymmetrisk vektbelasting, og både eksterne og interne brokonsulenter rådet derfor Vegvesenet til å innstille på vektbegrensninger på 32 tonn for nordgående trafikk, men muligens 50 tonn sørover.

NLF-forslag: Redusér gang- og sykkelfelt, tillat 50 tonn

- En slik løsning ville i praksis bety at hovedfartsåren mellom Oslo og Kristiansand ble stengt for modulvogntog. I tillegg ville også vanlig lastebiltransport bli rammet av vektbegrensningene, noe som ville medført en stor økning i tungtrafikk på småveiene i området, sier fylkesleder i Telemark, Ragnhild Berg. Hun peker på at dette ville gitt uønskede konsekvenser både for miljø og trafikksikkerhet, i tillegg til å påføre transportnæringen store tap.

- Det er svært gledelig at en sak med så stor betydning for lokale transportører nå ha fått gjennomslag.

NLFs forslag var å redusere gang- og sykkelfeltet over broa noe, og på den måten oppnå symmetrisk vektbelastning. Dette, i kombinasjon med lett forsterkning av konstruksjonen, vil kunne sikre tungtransportens fremkommelighet ved å sørge for at Breviksbrua igjen kan tillate 50 tonn totalvekt og 10 tonns akseltrykk i begge kjøreretninger.

Allerede kun noen timer etter deltagerne på møtet gikk hvert til sitt kunne transportnæringa slippe jubelen løs. Vegvesenet informerte sent i går kveld at de hadde besluttet å gå for den foreslåtte løsningen.

Les også:  Vegvesen-flause rettet opp etter klage fra NLF