Lastebil.no skrev nylig om Arbeidstilsynets pågående sak mot Aksnessæther Transport AS, hvor det er avdekket kriminelle ansettelsesforhold ved både dette firmaet og flere tilknyttede transportforetak.

200 000 i tvangsmulkt og stansvedtak

Arbeidstilsynet mener at sjåførene som kjørte bilene tilknyttet Aksnessæther Transport AS var ansatt i et annet norsk firma, Argo AS, som igjen hentet mannskap fra et litauisk firma, UAB Argotera. Dette skulle vise seg å være toppen av et isberg hvor hovedingrediensene er sosial dumping, brudd på foretaksregler og HMS-rutiner og organisert skattesvindel med store pengesummer involvert. Det har i ettertid påløpt tvangsmulkt på over 200 000 kroner. På nyåret i 2018 fikk bedriften varsel om stansvedtak; saken er likevel langt fra avsluttet.

Men daglig leder i Aksnessæther Transport AS, Geir Aksnessæther, er ikke enig i Arbeidstilsynets konklusjoner.

Jeg leide aldri ut løyvene mine. Jeg leide inn sjåførene. Så viste det seg at noen av sjåførene ikke hadde papirene i orden. Da jeg fikk vite det, ansatte jeg alle sammen på dagen, forteller Aksnessæther på telefon til Lastebil.no.

- Arbeidstilsynet mener sjåførene har blitt grovt utnyttet mens de kjørte for Aksnessæther Transport. Kjenner du deg igjen i dette bildet?

- Nei, det skjønner jeg ikke. At de har blitt utnyttet av selskapet de jobbet for, det kan så være. Men jeg har betalt det jeg skulle hver måned i henhold til avtalene vi hadde. Dette er ikke mer komplisert enn at jeg stolte på at de jeg engasjerte hadde tingene i orden. Og selvfølgelig så kan man jo i etterkant si at jeg burde ha kontrollert dokumentasjonen grundigere.

- Stemmer det at det bodde seks sjåfører på en liten hytte mellom Gol og Hemsedal?

- Det stemmer. Men det gjorde de av egen fri vilje. Jeg kjøpte en campingplass nærmere Gol som de kunne bruke, men de valgte å bli boende i den lille hytten. Jeg kunne jo ikke tvinge de til å flytte.

Geir Aksnessæther bekrefter at de litauiske sjåførene bodde i denne hytten over lengre tid, men hevder de gjorde det av egen fri vilje. Foto: Stein Inge Stølen Geir Aksnessæther bekrefter at de litauiske sjåførene bodde i denne hytten over lengre tid, men hevder de gjorde det av egen fri vilje. Foto: Stein Inge Stølen

- Er du kjent med påseplikten du har når du benytter innleid arbeidskraft?

- Ja, den skulle kanskje ha blitt ivaretatt i større grad. Jeg spurte de som jeg leide inn sjåførene fra om alt var i orden, og det bekreftet de. I etterkant ser jeg at det kanskje burde ha blitt sjekket grundigere. Men i dag er alle disse sjåførene ansatt av meg, forteller Aksnessæther.

Fra Ponniskolen til Aksnessæther Logistikk

I etterkant av intervjuet med Lastebil.no ble det kjent at Geir Aksnessæther har slått firmaet Aksnessæther Transport konkurs. To uker tidligere er det også registrert et noe spesielt navnebytte i Foretaksregisteret; Ponniskolen AS (også eid av Geir Aksnessæther) heter fra 15. februar Aksnessæther Logistikk. Geir Aksnessæther har ikke svart på våre henvendelser om kommentar til navnebyttet.

Les bakgrunnen: I denne hytta bodde seks litauiske sjåfører