LO har brutt meklingen med NHO og varsler konflikt fra søndag 8. april, og mye tyder på at YS følger etter. Det betyr at så mange som 36 000 ansatte kan tas ut i streik.

- Mange NLF-bedrifter må ta grep hvis det blir streik. Dette berører ikke bare tariffbedrifter, men i utgangspunktet samtlige av våre medlemmer, forteller seniorrådgiver i NLF, Olav G. Hermansen.

I tillegg til potensiell streik ved en rekke godsterminaler, vil også Bastø Fosens ferjekapasitet måtte reduseres som følge av konflikten.

Seniorrådgiver Olav G. Hermansen oppfordrer alle NLF-medlemmer å sjekke listene over bedrifter som tas ut til streik. Foto: NLF-arkiv Seniorrådgiver Olav G. Hermansen oppfordrer alle NLF-medlemmer å sjekke listene over bedrifter som tas ut til streik. Foto: NLF-arkiv

Tungtransport rammes spesielt

- Dersom det blir streik forventes det at andelen gjenstående biler øker vesentlig. Dette gjelder både lette og tyngre kjøretøy, men spesielt de tunge kjøretøyene siden de to ferjene som tas ut i streik er de nye ettdekksferjene. De to eldre ferjene (Bastø I og II) er todekksferjer og kan ikke laste tyngre kjøretøy på nedre dekk, sier sjef for driftsseksjonen i Statens vegvesen, vegavdeling Østfold, Arne Bjørklund.

Oslofjordtunnelen er aktuell omkjøringsveg.

- På begge sider av sambandet (E6 og E18) er det mulig å varsle om redusert kapasitet, og opplyse trafikantene om denne omkjøringsmuligheten, framholder Bjørklund.

For oppdatert informasjon om rutetider ved eventuell streik, se www.basto-fosen.no

Les også:  Fra søndag kan det bli streik: Slik rammer den deg